Brońmy swego Opolskiego – wyjątkowa premiera

Szczególne wydarzenie otworzyło listopadową sesję Sejmiku Województwa Opolskiego –radni mogli zobaczyć premierę filmu dokumentalnego „Brońmy swego Opolskiego” i porozmawiać z jego bohaterami.  To było nieoficjalne podsumowanie tegorocznych obchodów 25-lecia obrony województwa opolskiego na mapie administracyjnej Polski.

Film został wyprodukowany przez  Opolską Fundację Filmową OFFilm przy udziale finansowym budżetu Województwa Opolskiego (fundacja otrzymała dotację w konkursie), a radni oglądali go w towarzystwie bohaterów sprzed 25-lat.

Przewodniczący sejmiku województwa Rafał Bartek, witając gości pokazu, podkreślał wyjątkowość wydarzeń związanych z obroną samodzielności administracyjnej województwa. – To niezwykła chwila, która pozwala nam spojrzeć wstecz z dumą na naszą historię, na czas, gdy jedność, odwaga i determinacja były fundamentem obrony naszej małej ojczyzny. Dziś również podsumowujemy działania na rzecz uczczenia 25 rocznicy tych wydarzeń. Pamiętajmy przy tym, że ta historia tak oczywista dla nas tutaj obecnych wcale nie jest oczywista dla młodego pokolenia mieszkańców naszego regionu – mówił. – Niech ta rocznica będzie przypomnieniem, że potrafimy pokonywać trudności, gdy działamy razem. Niech będzie inspiracją do tego, abyśmy zawsze pielęgnowali ducha wspólnoty i gotowości do obrony naszych wspólnych wartości. Niech nasza jedność i determinacja będą zawsze fundamentem naszej siły, a obrona Województwa Opolskiego pozostanie źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń – dodawał przewodniczący podkreślając, że również dzisiaj pojawiają się głosy, iż regionów jest w Polsce zbyt dużo a te najmniejsze są zbyt słabe. – My już nie raz udowodniliśmy, że jeżeli tylko nam się da równe szanse to jesteśmy w stanie być liderem. Jestem przekonany, że tak też będzie w przyszłości – kończył Rafał Bartek.

Jeden ze współtwórców filmu, Jacek Kaczor, mówił zaś, że premiera tego filmu odbywa się w wyjątkowym miejscu – sali posiedzeń sejmiku. – Organizowaliśmy premiery w wielu różnych miejscach, kinach, bibliotekach, salach widowiskowych, ale nigdy w tak szczególnym. To historyczne wydarzenie – dodawał.

Autorzy filmu  – wspomniany Jacek Kaczor i Andrzej Buchowski –  zaprezentowali w nim materiały i dokumenty archiwalne, poprosili też o wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń. W filmie wystąpili zatem m.in.: prof. Dorota Simonides, prof. Stanisław Sławomir Nicieja, Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Buzek, Andrzej Czyczyło czy Janusz Wójcik.

Po premierze, która wielu zgromadzonym przypomniała tamten czas, a zatem i dostarczyła wielu wzruszeń, marszałek Andrzej Buła mówił, że te 25 lat temu pokazaliśmy, że tworzymy prawdziwą wspólnotę i w ważnych chwilach jesteśmy w regionie razem.  – A mijający rok był wyjątkowy, bo wspólnie, w całym województwie, zorganizowaliśmy wiele wydarzeń, związanych z tą rocznicą. Przy udziale samorządu województwa, czy to organizacyjnym, czy finansowym, zorganizowano ponad 340 imprez, dedykowanych różnym środowiskom. I teraz od nas wszystkich zależy to, czy będziemy jedną, czy będzie nam wszystko jedno – podkreślał marszałek.

Warto dodać, że przy pracy nad filmem, opracowana została dokumentacja zdjęciowa, której ekspozycja jest udostępniana w formie wystawy objazdowej w całym regionie. Teraz wystawę można oglądać w holu urzędu marszałkowskiego.

Zdjęcia do filmu wykonali Rafał Bobrowski i Jakub Olszewski, montaż Maciej Lubczański. Producentem był Wiesław Duda i Opolska Fundacja Filmowa Offilm.

vr

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy