Ambasador Niemiec w Opolu

W piątek 4 czerwca marszałkowie i przewodniczący Sejmiku spotkali się z dr. Arndtem Freytagiem von Loringhofenem, ambasadorem RFN w Polsce. To pierwsza wizyta ambasadora w naszym regionie i pierwsze spotkanie z władzami regionu, miało więc ono charakter kurtuazyjny.

Okazją do przyjazdu ambasadora na Opolszczyznę jest niedzielna pielgrzymka mniejszości narodowych i etnicznych na Górę Świętej Anny. Jednak wcześniej dr Arndt Freytag von Loringhofen spotkał się z władzami regionu. W oficjalnym spotkaniu wzięli udział marszałek Andrzej Buła, wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura oraz przewodniczący sejmiku Rafał Bartek. Ambasadorowi towarzyszyła konsul RFN w Opolu Birgit Fisel-Rösle.

Marszałek podkreślał, że to ważna wizyta. – Ambasador nie jest u nas tylko przejazdem,  spędzi w naszym regionie kilka dni. Spotyka się  z władzami, ale też dużo czasu poświęca mniejszości niemieckiej – mówił i zwracał na trzy aspekty rozmów. – Ważny był po pierwsze aspekt gospodarczy, czyli lokowanie się w województwie opolskim firm z kapitałem niemieckim czy też dobra kooperacja firm opolskim z rzetelnymi partnerami z Niemiec, co warte jest rozwijania. Ważna był sprawa dwujęzyczności, a zwłaszcza znajomości języka jako niezwykle ważnej kompetencji w relacjach zawodowych. Rozmawialiśmy też o tym, jak w regionie budujemy społeczeństwo obywatelskie, także w aspekcie współpracy z mniejszościami – wymieniał Andrzej Buła.

– Bilans współpracy województwa opolskiego z Republiką Federalną Niemiec jest bardzo pozytywny, szczególnie w sferze gospodarki, a ostatnio także w czasie pandemii. W tym dobrym bilansie ważna jest też rola mniejszości niemieckiej jako pomostu pomiędzy tym regionem a państwem niemieckim – mówił po spotkaniu ambasador dr Arndt Freytag von Loringhofen. Ambasador podkreślał, że mówiono także o znaczeniu nauki języka niemieckiego wśród mniejszości niemieckiej oraz  roli kształcenia dualnego, powszechnego w Niemczech, jako dobrego przygotowania do wejścia na rynek pracy.

VR/PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy