Zakończono przebudowę oczyszczalni w Prószkowie

Mieszkańcy gminy Prószków mogą przyłączać się do przebudowanej oczyszczalni ścieków. W środę oficjalnie otwarto inwestycję, której budowa kosztowała 7 milionów 700 tysięcy złotych i otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pełną modernizację przeszła oczyszczalnia ścieków w Prószkowie. Została  wyposażona w nowe zasobniki i zbiorniki. Wszystko obsługiwane jest nowoczesnym systemem sterowania pracą oczyszczalni z możliwością zdalnego monitoringu i kierowania pracą urządzeń. – To wpływa również na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Zwiększa też dostępność przyłączy dla mieszkańców – mówi burmistrz Prószkowa Krzysztof Cebula.

W trakcie prac dobudowano trzy bioreaktory, przebudowano zlewnię ścieków oraz dobudowano nowy stopień mechanicznego oczyszczania ścieków. W ramach tego przedsięwzięcia powstał zbiornik do przyjmowania ścieku nadmiernego lub awaryjnego zrzutu zawartości bioreaktora. W projekcie uwzględniono budowę punktu wspomagającego proces oczyszczania (dozowanie preparatów do strącania substancji biogenicznych), rozbudowę punktu odwadniania osadu nadmiernego oraz modernizację punktu pomiarowego odprowadzanych ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego uzyskał od urzędu marszałkowskiego prawie 3 miliony 600 tysięcy złotych dofinansowania.

– Inwestujemy w środowisko. Oczyszczalnia ścieków to realny wpływ na nasze otoczenie. Tym bardziej, że jest to również wpływ na zagrożenia powodziowe. Warto zaznaczyć, że ta inwestycja otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej – mówi Zbigniew Kubalańca wicemarszałek województwa opolskiego.

Ciekawostką jest to, że przebudowa odbywała się na starej strukturze instalacji. – Wymagało to specyficznego planu. Sama oczyszczalnia z zewnątrz pozostaje taka sama, ale jej działanie i wydajność bardzo się zmienia – mówi Wojciech Rogala z nadzoru inwestorskiego.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy