Unijne miliony dla poszukujących pracy

Duże pieniądze trafią do osób bezrobotnych w regionie, poprzez wszystkie powiatowe urzędy pracy. Łączna wartość całego projektu to ponad 47 mln zł, z czego ponad 40 mln zł to wsparcie unijne. Dziś w Wojewódzkim Urzędzie Pracy podpisano umowy w tej sprawie.

Projekt to efekt kolejnego naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowy z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy Maciejem Kalskim podpisało jedenaście powiatowych urzędów pracy.

Osoby pozostające bez zatrudnienia mogą skorzystać z kilku form wsparcia. To szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy oraz otrzymanie jednorazowej pomocy na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej.

Do każdej z osób bezrobotnych należy podejść indywidualnie. – Nie każdy klient PUP wymaga pomocy urzędników. Czasami wystarczy dobre pokierowanie do pracodawcy. Ale nie każdy jest też gotowy, by od razu podjąć zatrudnienie. W zależności od indywidualnych potrzeb, czasem konieczne jest odbycie stażu, a czasem ważne jest nabycie kwalifikacji w trakcie szkolenia. Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszą się tzw. dotacje na podjecie działalności gospodarczej – mówi Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Jak dodaje, trudno jest wskazać konkretną kategorię osób, która wymaga szczególnego zainteresowania. – Każdy klient PUP wymaga analizy jego sytuacji osobistej. Uważam jednak, że szczególną uwagę należy zwrócić na młodych, by po kończonych szkołach chcieli zostać w województwie, a oferowana im praca była na tyle atrakcyjna, żeby nie mieli planów migracyjnych – dodaje.

 

Unijne pieniądze zmieniają sytuację

Pieniądze unijne w znaczący sposób wpłynęły na obecną, pozytywną sytuację na rynku pracy. Efektywność zatrudnieniowa jest wysoka, a bezrobotni uczestniczący w projektach unijnych nie tylko znajdywali pracę, ale też zdobywali doświadczenie i kwalifikacje. A to zostanie im na całe życie. – Wprawdzie trudno jest mówić, w jakim stopniu spadek bezrobocia wiąże się z wielkością zaangażowanych środków i ich źródłem, a w jakim np. z zachodzących procesów gospodarczych, to bezdyskusyjne jest to, że unijne fundusze zostały zaangażowane z dobrym efektem – przyznaje dyrektor WUP.

A nowa perspektywa unijna to nowe wyzwania, ale też obserwowanie zachodzących zmian w gospodarce.  – Chcemy nadal oferować dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Istotne jest to, by wspierać w tym zakresie rozwój firm działających w nowoczesnych branżach, decydujących też o rozwoju opolskiej gospodarki – mówi Maciej Kalski.

Do tej pory w ramach programu 13 963 osoby bezrobotne w województwie opolskim uzyskały wsparcie. 9334 osoby skorzystały ze staży, zaś 1501 osób otrzymało dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

KK

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy