2019 pod znakiem zwiększania bezpieczeństwa i ładu przestrzennego

Wymiany nawierzchni, nowe chodniki, ścieżki rowerowe, nowoczesne i dobrze oświetlone przejścia dla pieszych czy inteligentna sygnalizacja to prace w zakresie utrzymania dróg, kontynuowane z powodzeniem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2019 roku.

Na utrzymanie dróg wojewódzkich wydano w mijającym roku rekordową sumę – blisko 20 mln zł to dwa razy więcej niż jeszcze trzy lata temu. Łączny budżet Zarządu Dróg Wojewódzkich wyniósł w mijającym roku 208 mln złotych. Szacuje się, że z 950 km dróg wojewódzkich już około 1/3 została przebudowana. Pozostała cześć wymaga większych lub mniejszych nakładów.

950 km potrzeb

Jak przyznaje członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, na co dzień mówimy głównie o dużych inwestycjach drogowych, związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym. – A oprócz tego jest potężny obszar prac, który od kilku lat konsekwentnie wzmacniany. Często te z pozoru niewielkie działania zmieniają jakość dojazdu i przejazdu przez miejscowości. Wiele z nich to przykład na coraz lepszą współpracę z samorządami lokalnymi, które w znacznym stopniu partycypują finansowo w bieżących remontach. W roku 2019 udało się nam pozyskać od samorządów na inwestycje około 4 mln złotych, także jako wkłady własne, nie tylko na bieżące utrzymanie dróg – informuje Szymon Ogłaza. Jak dodaje, nie każda z dróg wymaga kompleksowego remontu, czasem te działania polegające tylko na wymianie nawierzchni, zapewniają spełnienie standardów użytkowania na kolejne kilka lat. – Szacujemy, że taki „lifting” pozwala na komfortowe korzystnie z drogi przez 5-6 czy nawet 10 lat. Na to składa się wiele czynników. Do wymiany nawierzchni kwalifikują się drogi o odpowiedniej i dobrze zachowanej podbudowie – mówi.  Bartłomiej Horaczuk, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu precyzuje, że mowa o zadaniach, gdzie wymianie podlega warstwa ścieralna asfaltu 4 cm lub pakiet dwuwarstwowy wzbogacony także o warstwę podbudowy, około 9-15 cm. – Te zabiegi utrzymaniowe realizujemy tam, gdzie ze względu na warunki ruchowe nie ma ciężkiego transportu. Możemy takimi zabiegami odnowić całkowicie wygląd i przywrócić parametry użytkowe dróg – mówi i dodaje, że choć w skali całego budżetu ZDW kwota 20 mln wydaje się niewielka, to udaje się za nią wykonać wiele ważnych dla mieszkańców prac. Dodatkowo kwotę tę zasilają pieniądze z innych źródeł – budżetów gmin czy dotacje celowe z budżetu państwa.

Pozytywne zmiany na mapie województwa

W 2019 roku na wymianę 30 km nawierzchni ścieralnej przeznaczono aż 24 mln złotych. – Wymieniliśmy warstwę ścieralną łącznie z remontami elementów głębszej interwencji, gdzie było widać miejscowo dużą degradację konstrukcję jezdni. Gdyby zsumować wszystkie tzw. łaty to mielibyśmy kolejne 16 kilometrów nowej nawierzchni na całej szerokości drogi – szacuje Grzegorz Cebula, wicedyrektor ZDW w Opolu.

Wśród tych remontów warto wymienić prace na drodze454 na odcinku Dobrzeń Wielki – Kup, inwestycję w Krapkowicach na ulicy Opolskiej (DW 415). Newralgiczne znaczenie ma też odnowiony odcinek Obłąki – Bodzanowice na granicy województwa, który prowadzi do samej Częstochowy i dalej na Warszawę. Inne zadania to trasa Kolonowskie – Zawadzkie – DW 463, odcinek na DW 409 Kujawy – Strzeleczki, Kopice – Krasna Góra, nieopodal dużej kopalni Kruszywa czy kontynuacje tras Januszkowice – Zdzieszowice oraz w miejscowości Nowa Wieś.

Za blisko 2 mln złotych powstały także prawie 3 km chodników, m.in. przy szkołach, kościołach czy ułatwiających dojście np. do przystanku. Ponadto zainwestowano w rekordową liczbę wzbudzanych sygnalizacji świetlnych przy znacznym zaangażowaniu finansowym samorządów (koszt 400 tys. zł, z czego 300 tys. zł dołożyły gminy)  – w Tułowicach,  Kolnicy,  Kup  i Chróścicach. Na pasach zainstalowano natomiast lampy asymetryczne (zamiast oświetlenia centralnego) znacząco poprawiające widoczność pieszego zwłaszcza w nocy. Ponadto systematycznie wymieniane są bariery energochłonne, odnawiane oznakowane poziome (w tym wszystkie przejścia dla pieszych) oraz pionowe wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rok 2019 upłynął także pod znakiem porządkowania poboczy i dbania o roślinność znajdującą się bezpośrednio przy jezdni. Wycięto 580 drzew zagrażających bezpieczeństwu. Wszystko po szczegółowej analizie i przy nasadzeniach zastępczych. Skorygowano 3500 drzew i krzewów, aby usprawnić widoczność na samej drodze, ale także rowów i poboczy. Bezpieczeństwo oraz estetykę poprawiało regularne koszenie traw oraz ścinka poboczy (81 km). Zabiegi te przedłużają żywotność drogi, zapewniają prawidłowy odpływ wód opadowych z jezdni. Wydano na nie łącznie 2,2 mln złotych.

Zima póki co jest dla opolskich drogowców łaskawa. Od początku sezonu, czyli października, na zimowe utrzymanie dróg wydano łącznie 220 tys. zł. Pierwszy zimowy epizod zmusił drogowców do wyjechania na drogi wojewódzkie w listopadzie. Ostatni weekend tego roku i śliska nawierzchnia kosztowała opolski ZDW 50 tys. zł.

kk

Utrzymanie dróg wojewódzkich w 2019 roku

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy