Nagrody marszałka w dziedzinie kultury – trwa nabór

Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego czekają na ludzi kultury. To szansa dla autorów ciekawych projektów, wspaniałych dzieł i realizatorów wyjątkowych inicjatyw. Marszałek przyzna nagrody animatorom i twórcom kultury, nagrody za wydarzenie muzealne roku i nagrody imienia Karola Miarki dla wyjątkowych osób, związanych z kulturą i nauką Śląska Opolskiego. Na wnioski czkamy do 30 czerwca.

Nagrody marszałka  w dziedzinie kultury – trwa nabór

Jak co roku marszałek województwa zamierza nagrodzić ludzi, których działalność skupia się wokół kultury. Właśnie ogłoszone zostały nabory wniosków do trzech nagród:

Nagrody Marszałka dla Animatorów  i Twórców Kultury przyznawane są osobom, zajmującym się działalnością kulturalną społecznie lub zawodowo, za istotne osiągnięcia lub całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  regionu. Zgłoszenia do tych nagród mogą przesyłać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.

Nagrody im. Karola Miarki przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury osobom fizycznym, które w szczególny sposób przyczyniły się do upowszechniania kultury i nauki naszego regionu, wnosząc trwałe wartości humanistyczne do kultury narodowej, w myśl idei propagowanych przez Karola Miarkę. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać wojewódzkie samorządowe instytucje kultury, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, uczelnie mające siedzibę na terenie województwa opolskiego oraz Instytut Śląski w Opolu.

Nagrody za Wydarzenie Muzealne Roku mogą otrzymać instytucje muzealne działające na terenie województwa opolskiego. Przyznawane są za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Nagroda posiada kilka kategorii:  wystawa, inicjatywa edukacyjna, publikacje książkowe, konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury oraz projekty naukowo – badawcze. Uprawnione do składania wniosków są wszystkie muzea, których statut lub regulamin został uzgodniony z właściwym ministrem do spraw kultury  i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz muzea Kościołów i związków wyznaniowych, muzea będące jednostkami  organizacyjnymi szkół i uczelni wyższych oraz innych instytucji naukowych, powołane decyzją właściwych władz.

Nagrody marszałka w dziedzinie kultury to nagrody finansowe. Wszystkie nabory potrwają do 30 czerwca br., a szczegóły i niezbędne dokumenty znajdują się tutaj.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy