Rusza XXI edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa opolskiego do udziału w dwudziestej pierwszej edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży wiedzą o samorządzie na szczeblu województwa, powiatu i gminy. Organizatorowi Konkursu zależy na kształtowaniu aktywnych postaw obywatelskich oraz wzmacnianiu patriotyzmu lokalnego.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 r. Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym jest wpisany na listę konkursów punktowanych przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Konkurs jest realizowany w dwóch etapach:

  1. ETAP I – eliminacje szkolne, organizowane przez dyrektorów szkół (którzy ustalają formę tego etapu) pozwalające na wytypowanie 2 reprezentantów szkoły do udziału w etapie wojewódzkim realizowanym w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
  2. ETAP II – ETAP WOJEWÓDZKI, przeprowadzany przez Komisję Konkursową w dwóch częściach : pisemnej – dla wszystkich zgłoszonych uczestników i ustnej – dla 10 najlepszych uczestników wyłonionych po części pisemnej.

Etap wojewódzki odbędzie się 31 maja 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w sali Orła Białego na Ostrówku. Wszelkie informacje organizacyjne wraz z zaproszeniem zostaną przesłane uczestnikom zakwalifikowanym do etapu wojewódzkiego  drogą mailową.   

 Na zwycięzców Konkursu czekają cenne  nagrody o wartości:

  1. I miejsce – 1.000 zł brutto,
  2. II miejsce –   800 zł brutto,
  3. III miejsce –  600 zł brutto.

Przyjmowanie zgłoszeń kończy się z dniem 12 maja 2023 roku – decyduje data    stempla pocztowego.

Szczegóły w Regulaminie konkursu.

Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia!

Regulamin kwost 2023

Zagadnienia kwost 2023

Karta zgŁoszenia kwost

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy