Wielokulturowość to bogactwo

Młodzi naukowcy z Polski i Europy spotkali się, aby dyskutować nt. mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz mniejszości niemieckich w Europie. Konferencja to forum wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji nt. przeprowadzonych badań.

Organizatorem dwudniowego wydarzenia są Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Opolu oraz Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej. Patronat honorowy nad konferencją objął marszałek województwa Andrzej Buła.

Jak przyznaje dr Michał Matheja, prezes Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Opolu, każda konferencja to wymiana informacji, wymiana doświadczeń i przedstawienie wyników swoich badań. – Ta jest szczególna, ponieważ jest poświęcona młodym naukowcom. Jako Centrum opublikowaliśmy w ostatnim czasie kilka pozycji, bardziej historycznych. Dwie najbliższe pozycje, które planujemy wydać w najbliższym czasie, to podsumowanie naszych badań: „Migracje transgraniczne na Górnym Śląsku w okresie poplebiscytowym”, czyli okresie międzywojennym i bliźniaczy temat z terenów Pomorza „Granica polsko-niemiecka w okresie międzywojennym”. Tu chcemy ukazać, co dzisiaj po tej granicy pozostało,  jak zaistniała ona w tożsamości ludzi, Kaszubów – wyjaśnił.

– Dzisiaj spotykają się młodzi naukowcy, aby przedstawić efekty swoich badań. Konferencja ma wymiar popularyzacyjny i edukacyjny. Ważne obszary to historia, ale też kultura i literatura, demografia i ekonomia, społeczeństwo i polityka – mówiła wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura.

Choć temat migracji jest w centrum zainteresowania naukowców, nie jest on do końca znany ogółowi społeczeństwa. – Historia mniejszości to często dla młodych ludzi temat dość odległy, stąd cieszy mnie, że wspólnie z Centrum organizujemy to spotkanie. Pierwsza i druga Rzeczypospolita były państwami wieloetnicznymi. Tam mniejszości narodowe i etniczne stanowiły duży procent społeczeństwa. Po II wojnie światowej się to zmieniło. Mniejszości narodowe stanowią niewielki procent ludności, ale jest ich aż 13 w Polsce. Jest to wzbogacenie naszego kraju i warto o tym wiedzieć – mówił.

Wśród wielu ciekawych tematów znalazł się wykład Weroniki Wiese z Opola pt. „Sieć szkół niemieckojęzycznych na Dolnym Śląsku w latach 50. XX wieku”. – Jest to mało znana i mało upowszechniana część historii Niemców w Polsce. Wykorzystanie historii mówionej pozwoliło na odtworzenie rzeczywistości, w jakiej funkcjonowali ówcześni uczniowie i nauczyciele – wyjaśniła.

Konferencja potrwa w dniach 10 – 11 października, program dostępny jest pod adresem: https://www.haus.pl/wp-content/uploads/2022/09/Program-konferencji-Opole_2022.pdf

kk

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy