Działają na rzecz osób z niepełnosprawnością

Wojewódzka Społeczna Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych podsumowała czteroletnią kadencję i otworzyła nową. Dzięki jej staraniom udało się podwoić w województwie liczbę Zakładów Aktywności Zawodowej.

Z powodu COVID-19 nie wiosną, a właśnie z początkiem jesieni zainaugurowano nową kadencję Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Ta wypracowywać będzie swoje postulaty w latach 2020-2024. Wyjaśnijmy, że rada funkcjonuje przy Marszałku Województwa i stanowi organ opiniodawczy i doradczy w sprawach związanych z integracją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Radę powołuje się na 4-letnią kadencję,  w 7 osobowym składzie, złożonym z przedstawiciela Wojewody Opolskiego, a także przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów).

Jolanta Sztorc przedstawiciel Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu w czasie posiedzenia Rady, które odbyło się 25 września w Opolu, podkreślała, że w województwie opolskim potrzeby osób z niepełnosprawnościami realizowane są z wielką troskliwością. – W ostatnich czterech latach udało się m.in. dwukrotnie zwiększyć liczbę Zakładów Aktywności Zawodowej. Zostały one utworzone w Kluczborku i Kędzierzynie-Koźlu. To nasz niewątpliwy sukces. Jesteśmy przedstawicielami osób z niepełnosprawnością. W przyszłości chcielibyśmy utworzyć Ośrodek Rehabilitacji. Jest to nowatorskie przedsięwzięcie realizowane do tej pory w czterech miejscach w Polsce – zaznaczała.

Przy okazji posiedzenia podpisana została umowa na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu, prowadzonego przez Fundację Kocham Swoje Życie z siedzibą w Piekarach Śląskich. Umowa dotyczy wkładu, jaki jest finansowany w działalności ZAZ bezpośrednio z budżetu województwa. W 2020 roku to kwota w wysokości 58 333 złotych. Jak mówi Jan Zieliński prezes zarządu wiele osób z niepełnosprawnością znalazło zatrudnienie i może się tam realizować. – Zatrudniamy osoby z znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością. Te osoby mają często problemy ze znalezieniem pracy. Mamy kilka profili, dbamy o zieleń, przygotowujemy zajęcia z grafiki komputerowej – mówi Jan Zieliński. Z ZAZ korzystają przede wszystkim mieszkańcy samego Kędzierzyna-Koźla i okolic . Dodajmy, że głównym zleceniodawcą jest powiat i gmina Kędzierzyn-Koźle.

Jak zauważa wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek jesienne spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych ma wiele elementów. – Można mówić o sztafecie. Poprzednia rada zakończyła prace, powołaliśmy nową i podpisaliśmy umowę z ZAZ w Kędzierzynie-Koźlu. Nowa kadencja ma za sobą wirtualne spotkanie, dziś rozmawiamy już bezpośrednio. Skala potrzeb jest bardzo duża. Naszym nowym zadaniem jest m.in. powołanie kolejnego ZAZ w Nysie – mówi Roman Kolek.

Skład nowo powołanej Rady przedstawia się w następujący sposób:

  1. Anna Brągiel – przedstawiciel Gminy Kędzierzyn-Koźle, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu,
  2. Tatiana Filipkowska – przedstawiciel Miasta Opole, Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu – Przewodnicząca Rady,
  3. Małgorzata Kołek – przedstawiciel Caritas Diecezji Opolskiej, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Opolskiej  w Nysie – Sekretarz Rady,
  1. Małgorzata Kwiring-Pondel – Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” w Kluczborku,
  2. Danuta Rzeszutko-Chelim – Członek Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu,
  3. Jolanta Sztorc – przedstawiciel Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu – Wiceprzewodnicząca Rady,
  4. Sabina Wiatkowska – przedstawiciel Wojewody Opolskiego, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

pw

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy