Głosujemy na pomysły Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego!

Od 20 października do 10 listopada można zagłosować na projekty w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim. Kwota na pomysły poddane do głosowania wyniosła nieco ponad 3 miliony złotych. To od autorów zależy ich promocja.

Do piątej edycji zgłoszono 36 zadań, a w samym głosowaniu weźmie udział 28 z nich, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną.  Wzorem poprzednich edycji, głosować nad projektami mogą wszyscy mieszkańcy województwa, niezależnie od wieku – ale dzieci i młodzież do 16 roku wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.

– Nasze województwo dynamicznie rozwija propozycje dla organizacji społecznych i ludzi aktywnych. Mamy szeroki wachlarz ofert od Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, po granty, wsparcie dla organizacji na ich działania lub poprawę infrastruktury i najnowszą ofertę, czyli regranting dla młodzieży. Sprawia nam to bardzo dużo radości. Pokazaliśmy w Komisji Europejskiej, że tworzymy budżety dla wszystkich środowisk – mówi marszałek Andrzej Buła.

Najwięcej pomysłów w tej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, bo 12, dotyczy wspierania i upowszechniania kultury. 7 wniosków związanych jest ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu i aktywizacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 4 wnioski dotyczą działań dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie bezpieczeństwa i działań Ochotniczych Straży Pożarnych. 3 wnioski dotyczą ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz  wsparcia i aktywizacji seniorów. Jak chodzi o edukację dla dzieci i młodzieży oraz wydarzenia dotyczące promocji, zgłoszono po jednym wniosku.

Głosowanie na projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację, potrwa od 20 października do 10 listopada. Głosować można wrzucając kartę do urny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i w punktach informacyjnych znajdujących się w każdym powiecie, elektronicznie na stronie internetowej https://budzet.opolskie.pl/5-edycja/  lub korespondencyjnie na adres urzędu marszałkowskiego.

– Zasady głosowania od pięciu edycji nie ulegają zmianie. Głosujemy bez numeru PESEL, a zgłoszenia weryfikujemy na podstawie numeru telefonu. Mieszkańcy regionu mogą głosować na jeden projekt powiatowy i jeden projekt subregionalny, obejmujący swoim zasięgiem miejsce ich zamieszkania. Głosować można tylko raz – mówi Anna Kurdej-Michniewicz z zespołu MBO.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 10 stycznia 2023 roku. Informacja, które projekty zostaną wybrane, pojawią się na stronie internetowej urzędu i MBO oraz na facebooku.

Dla tych, którzy chcą głosować tradycyjnie, publikujemy karty do głosowania dla mieszkańców każdego z powiatów:

Miasto Opole

Powiat opolski

Powiat brzeski

Powiat nyski

Powiat kluczborski

Powiat namysłowski

Powiat oleski

Powiat głubczycki

Powiat krapkowicki

Powiat prudnicki

Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Powiat strzelecki

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy