Stawiamy na partnerstwo

Dużymi krokami zbliżamy się do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Marszałek województwa Andrzej Buła powołał właśnie grupę roboczą ds. realizacji zasady partnerstwa w ramach tego programu.

Partnerstwo oznacza współpracę i udział przedstawicieli wielu środowisk społecznych i gospodarczych w realizacji programu regionalnego na wszystkich jego etapach, tj. od programowania, po wdrażanie, monitorowanie i ewaluację.

A – jak mówi marszałek Andrzej Buła –  partnerstwo, realizowane w praktyce w naszym regionie, już wielokrotnie okazało się drogą do sukcesu. Dlatego opolski program, oprócz przestrzegania tej unijnej zasady, przewiduje także realizację partnerskich, pozakonkursowych projektów.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy