Kompleksowa inwestycja zgodnie z planem

W okolicach Kietrza trwają prace drogowe, związane z przebudową  ponad 4 kilometrów drogi nr 416 od miasta w stronę granicy województwa. Przebudowę drogi udało się skoordynować z zaplanowaną przez samorząd gminy budową kanalizacji w Kietrzu. To jedna z trwających obecnie największych inwestycji na drogach wojewódzkich.

Członek zarządu województwa Szymon Ogłaza mówi, że to inwestycja poważna, kompleksowa i długo wyczekiwana. – Zależało nam na tym, żeby przebudowę drogi skoordynować z budową kanalizacji i  w sumie wyszła inwestycja na ponad 31 milionów złotych – dodaje. Marszałek Andrzej Buła podkreśla zaś, że to jedna z niewielu inwestycji, kiedy samorząd województwa wziął na siebie także odpowiedzialność za budowę kanalizacji. – Podpisaliśmy z panią burmistrz porozumienie dotyczące wykonanie kanalizacji podczas inwestycji drogowej – informuje. To oznacza, że na obydwie inwestycje został ogłoszony jeden przetarg i prace wykonuje jedna firma – Drog-Bud z Częstochowy, a całość inwestycji prowadzi samorząd województwa.

Burmistrz Kietrza Dorota Przysiężna-Bator podkreśla, że to wielka i bardzo długo oczekiwana inwestycja w gminie. – Mieszkańcy czekali na nią kilka dziesięcioleci, a my, samorząd gminny, nieco obawialiśmy się o jej finansowanie. Ale otrzymaliśmy środki europejskie, co pozwoliło na jej rozpoczęcie – mówi burmistrz. Dorota Przysiężna – Bator dodaje też, że większe obawy dotyczyły tego, jak gmina podoła tak wielkiej inwestycji. – Dlatego ogromne podziękowania należą się władzom województwa za to, że mógł być ogłoszony jeden przetarg i wyłoniony jeden wykonawca.

Jak informuje dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Bartłomiej Horaczuk, przebudowa obejmuje przede wszystkim budowę nowej konstrukcji jezdni,  przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, w tym budowę jednego ronda, przebudowę sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego, budowę chodników i przebudowę zatok autobusowych. Powstają nowe mury oporowe,  w miejscach tego wymagających odbudowane zostaną rowy przydrożne. Obiekty budowlane zostaną przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, przebudowywana jest cała infrastruktura techniczna, nie związana z gospodarką drogową (sieć gazowa, wodociągowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna).

Prace powinny się zakończyć z końcem kwietnia przyszłego roku. A na jakim etapie są obecnie?  Na budowie z wykonawcą spotkali się przedstawiciele władz regionu, powiatu i gminy Kietrz.

Na drodze poza granicami miasta wykonano już konstrukcję do warstwy wiążącej włącznie, od przyszłego tygodnia planuje się układanie warstwy ścieralnej. W najbliższych dnach rozpoczną się także drogowe na odcinku zabudowanym w samym Kietrzu.

Sieć wodociągowa przebudowana jest na większości odcinka, ta przebudowa powinna się zakończyć z końcem sierpnia. Mocno zaawansowane są także prace na sieci gazowej, choć podczas robót ziemnych stwierdzono zły sieci na kolejnym odcinku, co także trzeba poprawić.  Kończą się powoli prace związane z  siecią elektroenergetyczną, wykonano także 75% prac przy sieci teletechnicznej. W ramach przebudowy sieci kanalizacyjnej wykonany został kanał deszczowy na odcinku około 800 m, teraz rozpoczyna się budowa kanalizacji deszczowej na pozostałym odcinku około 650 m. Gmina Kietrz przebudowuje kanalizację sanitarną  – kanał sanitarny wraz z przyłączami wykonany jest na długości około 800 m, pozostał do wykonania odcinek około jednego kilometra. W trakcie realizacji są dwie przepompownie z sześciu ujętych w projekcie.

Całość prowadzonych inwestycji to ponad 31 milionów 750 tysięcy złotych.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy