Zmiany w urzędzie marszałkowskim

Marek Witek, były wiceburmistrz Dobrodzienia, powołany został na nowe stanowisko w urzędzie – pełnomocnika zarządu województwa ds. wielokulturowości. Zmiany są także w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy oraz Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.

Na pomoc ze strony pełnomocnika zarządu województwa ds. wielokulturowości będą mogły liczyć m.in. osoby przyjeżdżające z Ukrainy i pracujące w województwie opolskim. Marek Witek deklaruje współpracę z urzędami pracy, agencjami pośrednictwa pracy czy stowarzyszeniami, które zajmują się sprowadzaniem mieszkańców Ukrainy. Wszystko po to,  aby poznać oczekiwania tej grupy społecznej. Głównym zadaniem pełnomocnika będzie zaś to współpraca z mniejszością niemiecką czy romską oraz innymi grupami mniejszościowymi i kulturowymi, zamieszkującymi region.

Opolszczyzna wielokulturowa

– Opolszczyzna zawsze była wielokulturowa, a zgodnie ze strategią województwa opolskiego chcemy szczegółowiej zająć się  problemami osób, które do nas przyjeżdżają i chcą na dłużej bądź krócej tutaj się osiedlić. Zdarza się, że mieszkańcy Ukrainy nie znają naszego języka. Jest to bariera, którą trzeba pokonać. Chcemy przygotować informatory, bądź wykorzystać inne środki komunikacji. Należy też pamiętać o grupach, które na stałe związane są z Opolszczyzną, czyli Ślązakach i mniejszości niemieckiej– mówi Marek Witek. Wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek dodaje, że utworzenie stanowiska do spraw wielokulturowości związane jest z tradycją regionu. – To nasz atut, że jesteśmy różnorodni. Należy prowadzić dialog ze wszystkimi mniejszościami narodowymi, etnicznymi oraz kulturowymi. Chcemy ubogacać naszą kulturę oraz gospodarkę – zaznacza Roman Kolek.

 

Zmiany w departamentach

Zmiany dotyczą również Departamentu Edukacji i Rynku Pracy. Monika Jurek jest od 2 stycznia nowym dyrektorem tego departamentu. To konsekwencja objęcia funkcji  wicemarszałka przez dotychczasowego dyrektora Zbigniewa Kubalańcę. Pani dyrektor deklaruje kontynuację wsparcia młodzieży przez system stypendiów dla zdolnej młodzieży, uczniów i studentów oraz organizację licznych konkursów. – Ten rok związany jest z piętnastoleciem wstąpienia do Unii Europejskiej, chcemy o tym przypominać. Chcę wykorzystać fundusze zewnętrzne do wzmocnienia edukacji i rynku pracy – mówi. Monika Jurek od lat związana jest z oświatą, była m.in. wieloletnim  dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu. Była też oligofrenopedagogiem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Brzegu. To również radna rady miejskiej w Brzegu w latach 2010-2014 oraz obecna radna rady powiatu.

            Dotychczasowa wicedyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Agnieszka Okupniak została dyrektorem  Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu. Marszałek Andrzej Buła podkreśla, że nowa dyrektor pracuje w urzędzie marszałkowskim już wiele lat, ostatnio zajmowała się funduszami unijnymi i ich promocją. Wcześniej koordynowała m.in. projekt „Opolskie Kwitnące Muzycznie”, kierowała także projektem pn. „Stypendia doktoranckie inwestycją w kadrę naukową województwa opolskiego”, współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Była w zespole opracowującym „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013”, organizowała i brała udział w procesie negocjacji tego dokumentu z Komisją Europejską.

PW

Nasze serwisy