Gminy na medal

Kilkanaście gmin województwa opolskiego zostało docenionych w rankingu przygotowanym przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej i Urząd Statystyczny w Opolu. Liderem wojewódzkim została gmina Brzeg.

Ranking gmin powstał w oparciu o szesnaście ważnych i obiektywnych wskaźników dla wszystkich gmin województwa za lata 2018 – 2020 i opierał się o różne dziedziny życia społeczno – gospodarczego. Uwzględniono m.in. takie składowe jak – średnioroczne wydatki inwestycyjne, wskaźnik zadłużenia budżetów gmin, saldo migracji i przyrost naturalny, pozyskane środki zewnętrzne, finansowanie oświaty, wydatki na kulturę. Ważny był też poziom wydatków na wychowanie i opiekę nad dzieckiem czy ochronę powietrza. – Rolą Urzędu Statystycznego było zebranie tych informacji i dokonanie obliczeń. Efektem było powstanie rankingu w trzech kategoriach – dla gmin do 20 tys. mieszkańców, dla samorządów powyżej 20 tys. ludności oraz dodatkowo rankingu gmin w poszczególnych powiatach. Wyłoniono także lidera wojewódzkiego – wyjaśniła Janina Kuźmicka, dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu. Marcin Smala, wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dodał, że ważne było ukazanie wskaźnika zrównoważonego rozwoju. – Mieszkańcy oczekują jednocześnie sprawnej oświaty, możliwości realizacji ambicji zawodowych czy społecznych. To właśnie miał pokazać nasz unikalny ranking – przyznał.

Barometr i kompas

Jak przyznał marszałek województwa Andrzej Buła, ranking to nie tylko obiektywna ocena samorządów, ale również ogromna baza wiedzy do wykorzystania także przez samorząd województwa. – Musimy oddać głos sprawiedliwości tego badania. Zostało ono wykonane bardzo rzetelnie. Ten dobór wskaźników sprawił, ze również my jako samorząd województwa mamy przekrój, jak kierunkować swoje zadania. Będziemy z tej wartości czerpać wiedzę na budowanie kolejnych elementów polityki rozwojowej w województwie – mówił marszałek. Andrzej Buła przyznał, że dzięki ogromnemu wsparciu matematyczno – merytorycznemu Urzędu Statystycznego, udało się w tym rankingu uniknąć uznaniowości.

Zakochaj się w Brzegu

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, dostrzega Brzeg jako miasto optymalne do życia, które dzięki swojemu położeniu i walorom oferuje wiele dla mieszkańców i turystów. – Przede wszystkim mamy wspaniałych mieszkańców, dużo zieleni, piękne zabytki. Miasto jest ciekawe, także pod względem oferty kulturalnej i sportowej. W ostatnim czasie mocno „przyspieszyło”, planowane są kolejne inwestycje m.in. budowa odkrytego basenu czy remonty dróg i chodników – wymienił. Przyznał jednocześnie, że sporo pracy trzeba włożyć, aby „odczarować” Brzeg w oczach mieszkańców. – Zawsze posługuję się takim stwierdzeniem „nie wystarczy być najlepszym, trzeba o tym przekonać społeczeństwo”. Mam nadzieję, że działania moje i moich współpracowników sprawiają, że mieszkańcy zauważyli pozytywne zmiany, co przekłada się na ich aktywność i to, że kochają swoje miasto. Staramy się odwrócić ten niekorzystny trend, w którym o swoim miejscu życia mówi się źle albo wcale. Życzył bym sobie, aby tak właśnie było – mówił.

Atrakcyjny Gogolin

Liderem powiatowym został m.in. Gogolin. – Mam szczęście być włodarzem takiej gminy, gdzie oczekiwania, aspiracje i czasem nawet marzenia mieszkańców nakreślają te drogi, którymi podążamy jako samorządowcy. To oni decydują o hierarchii różnych zadań. My jesteśmy od tego, aby wybierać takie, które są możliwe do realizacji w danym czasie i sięgać po środki zewnętrzne. Oczywiście ciągle wybiegamy w przyszłość z kolejnymi. Z racji tego, że mamy tak ambitnych mieszkańców, to sięgamy często po różne laury – przyznał burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Dodał, że pojawiają się nowi inwestorzy, co zapewnia wpływy do budżetu. – Ostatnie lata pokazują, ze nie mamy powodów do narzekania – mówił.

Patronat honorowy nad projektem objął marszałek województwa Andrzej Buła.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy