Pomożemy w Twoim szkoleniu. Zdobądź nowe umiejętności

Zgłoś szkolenie, w którym chcesz wziąć udział, a organizacja pozarządowa przygotuje je dla ciebie. Tak pokrótce można streścić projekt Europejskiego Budżetu Obywatelskiego.

3 miliony złotych to kwota, która została przeznaczona na pierwszą edycję Europejskiego Budżetu Obywatelskiego. Jak zaznacza Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego, najważniejszym celem jest danie szansy mieszkańcom województwa na zrealizowanie planów, które pozwolą im podnieść lub zdobyć nowe kwalifikacje i kompetencje, nie tylko zawodowe, ale również te związane z pasjami. – Stawiamy na współpracę. Połączenie wszystkich sił da dopiero efekt. W tym projekcie wspieramy mieszkańców i zachęcamy do działania organizacje pozarządowe, a ze swojej strony dajemy pieniądze i pomoc – mówi marszałek.

Jak zaznacza marszałek, projekt skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców województwa opolskiego. Każdy może skorzystać z puli na szkolenie – maksymalnie do 3 tysięcy złotych. Przy tym każda organizacja może otrzymać nie więcej niż 300 tysięcy złotych na przygotowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń, co daje możliwość przeszkolenia przez jedną organizację do 100 osób. Każda z nich, w ramach otrzymanej dotacji, może przeznaczyć do 20% wartości zadania na obsługę administracyjną.

– W tym łańcuchu powiązań mieszkańcy powinni znaleźć swoją organizację, która w ramach otwartego projektu przygotuje oczekiwane szkolenie – wyjaśnia marszałek województwa.

– Dzięki tej wiedzy zbierzemy wiedzę na temat oczekiwanych szkoleń, a następnie zainteresowanym przekażemy informację o organizacjach, które takie szkolenie mogłyby przeprowadzić. Oczywiście to mieszkaniec sam zadecyduje, którą organizację wybierze – tłumaczy Barbara Kamińska, dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO.

Dodajmy, że organizacje, aby dobrze napisać ofertę, powinny zarejestrować się w Bazie Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego, poprzez którą zdobędą cenne informacje o konkursie – Nasza rola to kojarzenie osoby, która oczekuje szkolenia z organizacją pozarządową – wyjaśnia marszałek Andrzej Buła. Planuje się, że do 2023 roku, może zostać przeszkolonych nawet 5 tysięcy osób.

Barbara Kamińska zapewnia, że każda organizacja chcąca wziąć udział w konkursie otrzyma niezbędną pomoc. Zostały przygotowane filmiki instruktażowe, tzw. webinaria, uruchomiono specjalną infolinię. Każdy, kto ma wątpliwości, może również bezpośrednio spotkać się z członkiem zespołu koordynującego Europejski Budżet Obywatelski. – Do tej pory pomogliśmy organizacjom sprawdzić ich statuty, czy mogą wziąć udział w konkursie. Teraz udzielamy informacji, jak napisać ofertę, przygotować niezbędne dokumenty i złożyć ofertę w konkursie. Bardzo ważnym elementem oceny jest zebranie głosów w głosowaniu elektronicznym dla mieszkańców, które planujemy we wrześniu. Dopiero potem będziemy informować o tym, jak zrealizować i rozliczyć szkolenia – mówi Barbara Kamińska.

Europejski Budżet Obywatelski odpowiada potrzebie nieustannego szklenia i dokształcania się – uczenia się przez całe życie. Zaznaczmy, że wykluczone z projektu zostały szkolenia związane z udoskonalaniem i nauką języków obcych oraz technologią informacyjno-komunikacyjną tzw. TIK.

Nabór w pierwszym konkursie trwa do 26 lipca. Więcej informacji zarówno dla mieszkańca, który chce się szkolić, jak i dla organizacji planującej udział w konkursie można znaleźć na stronie ebo.opolskie.pl

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy