Studenci kierunków lekarskich już mogą składać wnioski o stypendia

Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o przyznaniu stypendiów dla studentów, studentów  kształcących się na kierunku lekarskim. Właśnie ruszył nabór wniosków, który potrwa do 15 grudnia br.

 Studenci kierunków lekarskich już mogą składać wnioski o stypendia

O stypendium mogą się starać studenci od IV roku studiów, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów.  Stypendia będą przyznawane na rok akademicki 2020/2021.

Na początek takim finansowym wsparciem zarząd województwa zamierza objąć 30 studentów. – Jesteśmy otwarci na zwiększenie liczby tych studentów. Według naszych analiz, najlepiej, jakby co roku zatrudnienie otrzymało 50 lekarzy. Stajemy przed wyzwaniem, jakim jest zachęcenie odpowiedniej liczby studentów kształcących się na kierunku lekarskim do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w naszych szpitalach – zapowiada marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. Jak zaznacza wicemarszałek Roman Kolek, jednym z zasadniczych elementów systemu ochrony zdrowia są zasoby kadrowe. – Zmagamy się podobnie jak wszystkie kraje europejskie z niedostateczną liczbą lekarzy. Niedobór w tej grupie personelu spowodowany jest wieloma czynnikami, m.in. poziomem wynagrodzenia i związaną z tym migracją zarobkową oraz starzeniem się społeczeństwa, które nie omija lekarzy, stwarzając problemy z zastępowalnością pokoleniową w tej grupie zawodowej – zauważa.

Wysokość miesięcznego stypendium to 2000 złotych brutto, przyznawane będzie na 9 miesięcy.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby je otrzymać? Stypendium przeznaczone jest dla studentów kierunków medycznych z całej Polski, od IV do VI roku studiów, którzy nie powtarzają roku oraz nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium. Ponadto, by uzyskać stypendium, studenci zobowiązani są do odbycia stażu i podjęcia pracy w placówce medycznej w województwie opolskim, podlegającej  samorządowi terytorialnemu, właściwemu ministrowi lub Uniwersytetowi Opolskiemu, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium. Warunkiem otrzymania stypendium jest także dokonanie wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w  jednej z tych  placówek.  Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów.

Jak mówi regulamin, przy wyborze będzie brana pod uwagę średnia ocen za ostatni rok akademicki. W przypadku uzyskania równej średniej ocen pierwszeństwo będą mieć wnioski złożone przez studentów, którzy rozpoczynając studia mieszkali w województwie opolskim.

Wnioski o przyznanie stypendium, należy składać do dnia 15 grudnia 2020r. – o terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii urzędu.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie:

https://bip.opolskie.pl/2020/11/nabor-wnioskow-o-przyznanie-przez-wojewodztwo-opolskie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim/ .

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy