Marszałkowska Inicjatywa Sołecka czyli pomysły w rękach mieszkańców

Ponad 1,7 mln złotych przekaże w tym roku samorząd województwa 346 opolskim sołectwom. To efekt pierwszego naboru Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Pozostała pula z przeznaczonych na lata 2020 – 2022 środków (w sumie 5,4 mln zł) zostanie przekazana w kolejnych dwóch latach. W ciągu trzech lat 5 tysięcy złotych otrzyma jednorazowo każde z 1021 sołectw województwa opolskiego.

Nabór trwał od 10 grudnia ubiegłego roku do 31 stycznia br. Wpłynęło 346 zgłoszeń z 68 gmin – to jedna trzecia wszystkich miejscowości wiejskich województwa opolskiego. Mieszkańcy, społecznicy i lokalni działacze zdecydowali wspólnie, na co wydać przyznaną dotację. Dużą część zadań stanowią remonty, doposażenia i zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich (33%), inwestycje w miejsca publiczne jak altany, place, chodniki (19%) oraz place zabaw (13%). Popularne propozycje to także zakup sprzętu jak kosiarki, namioty, stoły czy ławy (10%). Wnioskodawcy postawili także na życie kulturalne i spotkania mieszkańców. Dzięki pieniądzom odbędą się festyny, dożynki, wystawy czy ciekawe zajęcia (7%). Część zadań będą realizować także strażacy ochotnicy (4%).

Efekt śnieżnej kuli

Jak przyznał marszałek Andrzej Buła, przykłady Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, a teraz Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej pokazują, że warto dzielić się zarządzaniem województwem z mieszkańcami. – Ich aktywność, pomysłowość i zaangażowanie potwierdzają, że to oni wiedzą, na co wydać pieniądze. Skala tego przedsięwzięcia pokazuje, że warto. Za ponad 1,7 mln zł przekazanych przez nas, zrealizowane będą projekty za ponad 3 mln złotych, bo gminy dołożą dodatkowe środki do pomysłów mieszkańców – mówił marszałek. Wyjaśnił, że do każdych 5 tysięcy zł dotacji co najmniej 1 tysiąc zł jako wkład własny dołoży dana gmina. A jak pokazuje pierwszy nabór, często zaangażowanie finansowe samorządów jest jednak większe.

Pomysły blisko ludzi ich potrzeb

Marszałek podziękował także wszystkim zaangażowanym w projekt. – Dziękuję wójtom i burmistrzom oraz całemu zespołowi ds. MIS w urzędzie, że udało się nam ten projekt wdrożyć w życie zgodnie z przyjętym harmonogramem. To dobra praca organizacyjna i możemy myśleć o kolejnych projektach. W połowie marca zaplanowane jest podpisanie umów oraz przekazanie dotacji. Realizacja zadań planowana jest do końca października tego roku – mówił.– Przekazujemy przyznaną pulę środków poszczególnym gminom i to ona ma je w dyspozycji. Będzie to jej zadanie własne na terenie danego sołectwa. Gmina będzie pierwszym kontrolującym prawidłowość realizacji zadań. Chcemy zamykać się z przedsięwzięciami w danym roku budżetowy, stąd zakończenie MIS w październiku tego roku – doprecyzował.

 

Intensywny przełom roku

Agnieszka Okupniak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, koordynującego inicjatywę przyznaje, że koniec starego i początek nowego roku to intensywna praca i ogromne zaangażowanie. – Sołtysi byli z nami od grudnia, wykonali bardzo dobrą pracę. Byliśmy we wszystkich powiatach, spotykaliśmy się z przedstawicielami gmin, tłumaczyliśmy procedury, konsultowaliśmy pomysły. Do końca stycznia br. czekaliśmy na zgłoszenia. Dwa pierwsze tygodnie lutego to z kolei sprawdzanie i weryfikacja wniosków. Odpowiedziało nam 68 wszystkich uprawnionych do składania wniosków  gmin. Dziś (17 lutego) Zarząd Województwa Opolskiego przyjął listę rekomendowanych zadań. Za tydzień (tj. 25 lutego) sesja Sejmiku, na której radni przyjmą uchwałę przekazującą dotacje gminom na realizację tych zadań – wyjaśniła.

Więcej na stronie: https://www.opolskie.pl/2020/02/marszalkowska-inicjatywa-solecka-projekty-na-rok-2020/

kk

Tu znajdziesz sołectwa i ich projekty, które będą realizowane w tym roku:  Mapa projektów MIS 2020

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy