Nowa droga w Naroku

Powstanie tam dwukilometrowy odcinek kompleksowo zmodernizowanej jezdni wraz z infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów. Właśnie podpisano umowę z firmą LARIX z Lublińca, wykonawcą inwestycji.

Rozbudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej nr 459 pochłonie ponad 10,7 mln złotych. Blisko 9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020. 400 tys. zł przekazała na ten cel gmina Dąbrowa. Wkrótce pojawią się ekipy remontowe, nową jezdnią pojedziemy natomiast w sierpniu 2020 roku. Projekt stanowi część planu kompleksowej poprawy dróg wojewódzkich będącym ważnym elementem infrastruktury komunikacyjnej, które łączy wschodnią część Województwa Dolnośląskiego z Województwem Opolskim. Stanowi połączenie między ośrodkami miejskimi województwa tj. Popielowem, Skorogoszczą, Opolem, Brzegiem i Lewinem Brzeskim, a zarazem jest drogą alternatywną do drogi krajowej nr 94 łączącej Aglomerację opolską z A4 poprzez drogę 458 , 459 i 401 do węzła autostradowego Brzeg.

Droga będzie jak nowa

Wzmocniona zostanie konstrukcja nawierzchni jezdni, korektę przejdą łuki, dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo. Przebudowane zostaną cztery skrzyżowania z drogami gminnymi oraz 220- metrowy odcinek drogi „za kościołem”. Poprawi się bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz rowerzystów. Zbudowane zostaną wyczekiwane chodniki, zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem. Stworzone zostaną zjazdy publiczne i indywidualne do posesji. Wykonane będą elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym m.in.: kocie oczka, płyty integracyjne na przejściach dla pieszych i zatokach autobusowych. Przeprowadzone zostanie kompleksowe odwodnienie. Projekt modernizacji został przygotowany przez „P.H.U. „ARCUS-2” z Katowic.

Z budowy cieszy się wójt gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska – Jarek. –  Mieszkańcy bardzo długo czekali na tę inwestycję. Droga obecnie jest pozbawiona chodnika, czyli bezpiecznej komunikacji dzieci i młodzieży, całych rodzin. Na tym terenie działa szkoła, będzie tam również hala gimnastyczna i coraz większa frekwencja w tej szkole (z uwagi na wygaszone gimnazjum w Żelaznej). Mamy bardzo dużo dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli. Bardzo dziękujemy samorządowi województwa, że pamiętali o mieszkańcach naszej gminy – przyznała.

Już wkrótce ruszą prace

Jak wyjaśnia Przemysław Szukalski, kierownik budowy, w pierwszej kolejności zostanie przebudowana infrastruktura podziemna czyli sieci energetyczne i sieć kanalizacji deszczowej. –  Rozpoczniemy od wymiany pełnej konstrukcji jezdni, wykonania stabilizacji, podbudowy z kruszywa oraz warstw bitumicznych. Następnie przebudowane zostaną ciągi pieszo – rowerowe oraz chodniki, zatoki autobusowe oraz miejsca postojowe przy kościele. Do momentu rozpoczęcia przebudowy podbudowy jezdni, będziemy starali się dopuścić ruch wahadłowy. W momencie wejścia w pełną konstrukcję jezdni, będziemy zmuszeni, aby zamknąć jezdnię. Szacuję, że potrwa to do 3 miesięcy – mówi.

– Trwa ofensywa drogowa. Mimo, że inwestycja w Naroku nie jest wskazana w RPO WO 2014-2020 jako droga wojewódzka strategiczna, jest bardzo istotna dla mieszkańców tej miejscowości. Cieszę się, że udało nam się wyłonić wykonawcę i wkrótce ruszą tam prace. Liczę, że ten kompleksowy remont poprawi przede wszystkim komfort życia mieszkańców Naroku – mówił Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa.

Dobre wieści nie tylko dla dróg wojewódzkich

Jak przyznaje marszałek województwa Andrzej Buła, proces zarządzania pieniędzmi na drogi jest bardzo dynamiczny. –  Cieszę się, że jest tak dużo miejsc naszej interwencji drogowej. Potrafimy znaleźć możliwości finansowe we współpracy z samorządami, aby takie projekty realizować. Pozyskaliśmy zgodę Komisji Europejskiej na wykorzystanie Krajowej Rezerwy Wykonania w wysokości 56 mln euro (na podstawie wskaźników wykazanych na koniec roku 2018). Pozwoli nam to na sfinansowanie kolejnych trzech inwestycji (w trybie pozakonkursowym) na drogach wojewódzkich o wartości blisko 39 mln zł – mówił marszałek.  To przebudowa DW nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica, rozbudowa DW nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów oraz DW nr 454 na odcinku Ładza – Pokój.

Ponadto 2 września br. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie zwiększenia finansowania projektów z RPO WO 2014 – 2020, wyłonionych w trybie konkursowym w roku 2017, a dotyczących dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. Mają one istotne znaczenie dla gospodarki i skomunikowania wybranych miejscowości. – W wyniku przesunięć w tym konkursie, możemy powiedzieć, że wszystkie drogi, które wówczas się zakwalifikowały dostaną dodatkowe środki (poza tym, które uzyskały już maksymalne dofinansowanie oraz zostały zakończone i rozliczone). Łącznie to 5,7 mln zł. Wtedy nie wystarczyło pieniędzy na pełne i maksymalne dofinansowanie dla projektów. Można je zwiększyć, jeżeli się pojawią takie możliwości, a takie właśnie zaistniały z uwagi na rezygnację jednego z beneficjentów. Kwota, która pozostała w puli konkursu jest podzielona wśród ośmiu beneficjantów proporcjonalnie – precyzuje Szymona Ogłaza.

Pieniądze trafią m.in. do Opola (przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych „Metalchem”), powiatu Oleskiego (przebudowa drogi powiatowej 1942 Wygoda-Wysoka- Klekotna – etap III) czy gminy Nysa (budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest Park”).

KK

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy