Kolejna szansa dla aktywnych 

Ruszyła trzecia edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w województwie opolskim. Od dziś do 30 czerwca można zgłaszać projekty, a jutro ruszają spotkania informacyjne w każdym powiecie.

We wtorek odbędą się spotkania w Głubczycach, Prudniku i Krapkowicach, w środę – w Namysłowie, Kluczborku i Oleśnie, w czwartek – w Nysie i Brzegu, w piątek – w Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie-Koźlu, a w następny poniedziałek – w Opolu.

3 000 000 złotych do podziału

Kwota budżetu podzielona została w równych częściach – po 600 tys. złotych – na pięć subregionów: miasto Opole i powiat opolski; powiaty nyski i brzeski; powiaty kluczborski, namysłowski i oleski; powiaty głubczycki, krapkowicki i prudnicki; powiaty strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski.

Zgłaszanie zadań

Zgłaszać będzie można zadania o charakterze kulturalnym, prospołecznym, prozdrowotnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym lub inne, zgodne z kompetencjami województwa. Liczyć się będzie każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do rozwoju województwa.

Zadania mogą mieć zasięg powiatowy i subregionalny, czyli obejmujące co najmniej dwa powiaty. Wartość zadania powiatowego powinna się mieścić w granicach 50 000 – 100 000 zł, zdania subregionalnego – 70 000 – 150 000 zł

Dla poparcia zadania powiatowego trzeba zebrać 50 podpisów, dla subregionalnego – 100. Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec województwa.

Co nowego?

W nowej edycji wprowadzono możliwość odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Zgłaszający zadanie będzie mógł wnieść odwołanie w terminie 7 dni od ogłoszenia listy zadań dopuszczonych do głosowania. Odwołania rozpatruje Zarząd Województwa Opolskiego.

WAŻNE TERMINY MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019

  • Zgłaszanie zadań przez mieszkańców – od 10 do 30 czerwca
  • Ogłoszenie listy zadań dopuszczonych do głosowania – do 14 sierpnia
  • Czas na wniesienie i rozpatrzenie odwołań – do 28 sierpnia
  • Ogłoszenie ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania – do 6 września
  • Głosowanie mieszkańców – od 10 do 25 września
  • Ogłoszenie wyników – do 22 października

Więcej – na stronie www.budzet.opolskie.pl

Spotkania powiatowe MBO

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy