Społecznik Roku Województwa Opolskiego – czas na zgłoszenia

Już po raz kolejny Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza konkurs, którego celem jest uhonorowanie i wyróżnienie osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw społecznych.


„Społecznikiem Roku” może zostać mieszkaniec regionu, który działa nieodpłatne na rzecz innych i swojego otoczenia, czyni to od lat z dużym zaangażowaniem, walczy skutecznie z problemami społecznymi, podejmuje inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych.
Kandydatów do zaszczytnego tytułu „Społecznika Roku Województwa Opolskiego 2016” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).

Kandydatów można zgłaszać do 22 września. Szczegóły – na stronie https://www.opolskie.pl/2017/09/spolecznik-roku-wojewodztwa-opolskiego-czas-na-zgloszenia/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy