Laureaci dobrze znani

W trakcie tegorocznych Dożynek Wojewódzkich w Namysłowie ogłoszone zostały wyniki konkursu „Piękna wieś opolska 2017”.  Odbywał się w roku jubileuszu – 20-lecia odnowy wsi w naszym województwie. 

Udział w konkursie wzięło 10 miejscowości z 10 opolskich gmin. Oceniano dwie kategorie:  5  wsi w kategorii „Najpiękniejsza wieś XX-lecia odnowy wsi” i  5 projektów w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”.

Kategoria „Najpiękniejsza wieś XX-lecia odnowy wsi”

I miejsce – Kadłub, gm. Strzelce Opolskie – nagroda w wysokości 25 000 zł.

Kadłub – Komisja konkursowa doceniła duże zaangażowanie mieszkańców wsi w realizację projektów tak inwestycyjnych, jak i o charakterze przyrodniczym m.in. projekt pn. „Ocalić od zapomnienia – kadłubskie miejsca modlitwy”. Mieszkańcy wykazali się dużą wiedzą i dbałością o dziedzictwo, a szczególnie wyjątkową wiedzą i zaangażowaniem w dbałości o otaczającą przyrodę i bioróżnorodność. Zrealizowane projekty inwestycyjne to budowa hali sportowej, przebudowa Domu Strażaka i utworzenie „Centrum aktywności wiejskiej”, „Centrum sportowo-rekreacyjne – Kadłubek”, „Plac Spotkań z Ekologią”, jak łąka kwietna, tablice edukacyjne, sad, wiejski ogród, hotel dla owadów. W 2015 r. Kadłub został zgłoszony do udziału w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi. W 2010 r zdobył II miejsce w Konkursie Piękna Wieś Opolska” za  projekt „Kadłub – Muzeum bez murów” – jest to miejsce, gdzie nie ma nietykalnych eksponatów, a ludzie i przedmioty prezentowane są w naturalnym dla nich otoczeniu. Komisja konkursowa doceniła duże zaangażowanie mieszkańców wsi, w realizację projektów odnowy wsi, poprawiających jakość i standard życia mieszkańców, jak również bardzo duży udział sołectwa w organizowanych spotkaniach, szkoleniach, konkursach oraz warsztatach krajowych i zagranicznych.

II miejsce – Stare Siołkowice, gm. Popielów – nagroda w wysokości 20 000 zł.

Stare Siołkowice –Wieś otrzymała tytuł „Najpiękniejszej wsi 2010” w konkursie „Piękna Wieś Opolska”. Sołectwo ma zrewitalizowane centrum, ponadto posiada plac zabaw „Nivea” wraz z urządzeniami fitness, który otrzymał wyróżnienie w konkursie „Najlepszej przestrzeni województwa opolskiego”. Komisja konkursowa doceniła zarówno duże zaangażowanie i integrację mieszkańców Starych Siołkowic w realizację projektów odnowy wsi, poprawiających jakość i standard życia mieszkańców, jak również dbałość o otaczającą przyrodę i bioróżnorodność, a także realizację projektów przyrodniczych. Strona internetowa sołectwa w konkursie „Sołectw@ w sieci” otrzymała tytuł „Najlepszej strony internetowej w województwie opolskim.

III miejsce – Kamień Śląski, gm. Gogolin – nagroda w wysokości 15 000 zł.

Kamień Śląskiwielokrotny uczestnik konkursów w latach 2000-2017, w tym laureat konkursu „Piękna Wieś Opolska 2004” oraz zdobywca tytułu „Najpiękniejszej Wsi XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej” w 2012 r. Wieś zgodnie ze swoją wizją zawartą w Planie Odnowy Miejscowości ”Kamień Śląski-Szmaragd opolskiej ziemi” systematycznie przeobraża się w wiejski kurort o europejskim standardzie, pełni rolę wizytówki regionu, łączy funkcje sanatoryjne, turystyczne i miejsca pielgrzymkowego z walorami spokojnego, zanurzonego w historii miejsca zamieszkania, pełnego ofert społecznych i kulturalnych. Kamień Śląski w 2007 roku był współorganizatorem VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi.

Wyróżnienie – Łosiów, gm. Lewin Brzeski – nagroda w wysokości 4 000 zł.

ŁosiówWieś jest laureatem III i II miejsca w konkursie Piękna Wieś Opolska w kategorii „Najpiękniejsza Wieś” w latach 2002 i 2007. Siłą miejscowych liderów jest współdziałanie wszystkich organizacji, których członkowie włączają się do realizacji projektów odnowy wsi. Mieszkańcy wykazali się dużą dbałością o otaczającą przyrodę. Komisja przyznała wyróżnienie sołectwu za niezmiennie utrzymywany poziom aktywności mieszkańców, przejawiający się udziałem w wielokrotnie organizowanych szkoleniach, konkursach i warsztatach odnowy wsi.

Wyróżnienie – Niezdrowice, gm. Ujazd – nagroda w wysokości 4 000 zł.

Niezdrowice do Programu Odnowy Wsi przystąpiły w 1999 r. Na uwagę zasługuje wyjątkowa dbałość o czystość i zagospodarowanie terenu wsi i upiększenie atrakcyjnymi nasadzeniami. Komisja przyznała wyróżnienie sołectwu Niezdrowice za duże zaangażowanie mieszkańców wsi, w realizację projektów odnowy wsi poprawiających jakość i standard życia mieszkańców, a w szczególności za zaangażowanie dzieci i młodzieży w realizację przedsięwzięć organizowanych przez mieszkańców wsi.

 

Kategoria „Najlepszy projekt odnowy wsi”

I miejsce – Skałągi, gm. Wołczyn – nagroda w wysokości 12 000 zł.

Zagospodarowanie stawu w parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Skałągachto projekt, który polegał na rewitalizacji dwóch stawów znajdujących się w parku rekreacyjno-wypoczynkowym w centrum wsi. Celem tych przedsięwzięć była poprawa funkcjonalności, zagospodarowanie terenu i poprawa estetyki wsi. Projekt zrealizowany został w dużej mierze z nagrody otrzymanej w 2016r. za zajęcie III miejsca w konkursie „Na najlepszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi”( w wysokości 20 tyś zł) oraz z funduszu sołeckiego. Projekt wykorzystuje istniejące już zasoby środowiska naturalnego, jakim jest park zabytkowy, na którym znajdują się dwa stawy stanowiące nieodłączną całość istniejącego krajobrazu przyrodniczego. Zrealizowany projekt poprawił estetykę wsi, podwyższając atrakcyjność sołectwa oraz tworząc miejsce do organizacji imprez plenerowych.

II miejsce – Ciepielowice, gm. Dąbrowa – nagroda w wysokości 10 000 zł.

Przyroda wokół nas” to projekt, który zakładał m.in. przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w zróżnicowanych siedliskach, lesie, przydrożnych nasadzeniach i parku dworskim. Mieszkańcy zorganizowali wycieczkę rowerową przez las oraz spacer z nauką rozpoznawania drzew.  Powstały tablice informacyjne, z których korzysta społeczność lokalna, turyści korzystający z gminnej ścieżki rowerowej oraz uczestnicy Biegu Niepodległości. Trwałym znakiem zrealizowanego projektu są nasadzone drzewa i krzewy, które z czasem poprawią krajobraz wsi i warunki bytowe ptaków i owadów.  Dzięki projektowi mieszkańcy zaczęli baczniej zwracać uwagę na lokalną przyrodę, na ryzyko szybkiej degradacji. Zaangażowanie mieszkańców wsi w realizację projektu przełożyło się na wzrost świadomości ekologicznej i większą dbałość o lokalne zasoby przyrodnicze.

III miejsce – Niwnica, gm. Nysa – nagroda w wysokości 8 000 zł.

Zagospodarowanie terenów zielonych w Sołectwie Niwnica”, to projekt, który obejmował zorganizowanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego z elementami historii w centralnej części wsi. Celem projektu było poprawienie estetyki i atrakcyjności wsi Niwnica z wyeksponowaniem elementów przyrodniczych. Obszar zagospodarowanego terenu w centralnej części wsi został podzielony na kilka „kwater”, przy czym roślinność zaprojektowano na sześciu z nich. W jednej kwaterze wykonano plac upamiętniający Jubileusz 790-lecia Niwnicy, a cały teren został obsiany roślinnością ozdobną. Atrapa młyna wodnego wykorzystywana jest do przeprowadzenia warsztatów z mielenia mąki, organizowanych dla uczniów szkół, przedszkoli oraz odwiedzających wieś turystów. Podczas warsztatów promowane jest lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Komisja konkursowa doceniła wysoką świadomość mieszkańców wsi na temat posiadanych zasobów przyrodniczych,oraz ich zaangażowanie w realizację projektu.

 

Wyróżnienie – Zagwiździe, gm. Murów – nagroda w wysokości 1 000 zł.

Wojewódzki Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka” to projekt którego mottem było nawiązanie do akcji „Proszę zwolnij, borsuk”, promującego ochronę borsuka.  W projekcie uczestniczyło około 150 osób, w tym dzieci i młodzież z obszaru województwa opolskiego oraz dorośli, miłośnicy sportu z sąsiadujących województw.

Wyróżnienie – Staniszcze Małe, gm. Kolonowskie – nagroda w wysokości 1 000 zł.

„Wiejskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Staniszczach Małych” to projekt polegający na zagospodarowaniu i doposażeniu terenu wokół „Wiejskiego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego”. Efektem zrealizowanego projektu jest powstanie budynku wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi, stowarzyszeń i organizacji wiejskich. Wokół budynku powstał rekreacyjny teren spotkań, z wieloma nasadzeniami drzew lipy, modrzewia, wierzby, kasztana oraz urządzono zielnik.

 

Konkurs jest zadaniem realizowanym w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (Decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/15-00 z dnia 01.12.2015 r.) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, Osi priorytetowej 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO  2014-2020.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy