14 projektów, sprawdzeni partnerzy

Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu 14 projektów związanych z ochroną różnorodności biologicznej. Przewidziano na nie 22,5 mln złotych. To efekt kolejnego naboru do działania 5.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

– Był to – jak informuje  marszałek województwa, Andrzej Buła – drugi nabór dotyczący ochrony różnorodności biologicznej. Do wydania w konkursie było 25 mln złotych. Maksymalne dofinansowanie jednego projektu mogło wynieść 3 mln złotych. Złożono 22 projekty, 14 z nich przeszło pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Większość przedsięwzięć realizować będą samorządy, a to sprawdzony i dobry partner w wydawaniu unijnych funduszy – podkreślał marszałek.

I tak np. gmina Brzeg w partnerstwie z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego, zrewaloryzuje w ramach projektu  zbiornik wodny przy ulicy Korfantego (wartość dofinansowania 1,9 mln złotych) oraz zbiornik „Kwadratówka” położony w Parku Wolności. Oba przedsięwzięcia przyczynią się do przywrócenia warunków sprzyjających rozwojowi życia biologicznego, przebudowane zostaną alejki spacerowe, powstaną elementy małej architektury.

Z kolei Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach swojego projektu (dofinansowanie 2,5 mln złotych) m.in. przebuduje i wyposaży siedzibę ZOPK w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej w Ładzy.

Natomiast Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu dzięki projektowi zatytułowanemu „Ochrona in situ zagrożonych siedlisk przyrodniczych w opolskich rezerwatach przyrody i ich sąsiedztwie” planuje wsparcie 36 opolskich rezerwatów przyrody. Projektem objętych zostanie 11 siedlisk roślinnych, a na powierzchni 250 ha przywrócony będzie lub zapewniony właściwy stan ekosystemu.

Marszałek Andrzej Buła zapytany o efekty wdrażanych projektów związanych z bioróżnorodnością, wskazywał na walory inwestycyjne i edukacyjne projektów. – Po ich zakończeniu w wielu miejscach pozostanie pięknie zagospodarowana przestrzeń publiczna, doposażone miejsca edukacji przyrodniczej, poprawi się stan środowiska przyrodniczego, jest szansa na ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Projekty mają walory edukacyjne. Dla młodych ludzi, wyprowadzonych z murów przedszkoli i szkół, nie ma większej atrakcji od ciekawych miejsc, w których mogą w sposób bezpośredni wzbogacać swoją wiedzę – mówił.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na działanie 5.1 Ochrona bioróżnorodności biologicznej przewidziano kwotę 22,8 mln euro. Najbliższy nabór wniosków planowany jest jesienią tego roku. Pula do wydania wyniesie ok. 25 mln złotych.

MS

Projekty wybrane do dofinansowania

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy