Biuro w Moguncji

Z wizytą pożegnalną na Opolszczyźnie przebywał Joachim Mertes, wieloletni przewodniczący Landtagu Nadrenii-Palatynatu. Towarzyszył mu Heinz Hermann Schnabel, wiceprezydent Landtagu Nadrenii-Palatynatu.