Biuro w Moguncji

Dwa wspaniałe koncerty adwentowe dla mieszkańców Nadrenii-Palatynatu, a przede wszystkim Polaków mieszkających w regionie partnerskim Opolszczyzny przygotowały: Państwowa Szkoła Muzyczna

Z udziałem województwa opolskiego odbył się 11 września 2016 roku Międzynarodowy Festiwal Wielokulturowości w stolicy Nadrenii-Palatynatu – Moguncji. Po raz

Święto w Moguncji

W Moguncji, stolicy Nadrenii Palatynatu, rocznicę podpisania traktatu i oświadczenia o współpracy międzyregionalnej obchodzono w Moguncji i oficjalnie, i mniej

W Moguncji, podczas obchodów 25 rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz 20 rocznicy podpisania wspólnego oświadczenia

W dniach od 25 do 29 kwietnia 2016 r. województwo opolskie prezentowało się na Międzynarodowych Targach Branżowych z zakresu technologii,