Głosowanie 7. edycji MBO czas start!

Oddaj głos na swojego faworyta od 10 do 25 czerwca i zagłosuj na jedno zadanie powiatowe i jedno subregionalne. W całym województwie w głosowaniu bierze udział 77 różnorodnych zadań.

Najwięcej zadań tj.  25 zadań, dotyczy wydarzeń kulturalnych. Niewiele mniej zgłoszonych zadań dotyczy działań edukacyjnych – 13 zadań oraz realizowanych w obszarze Biura Dialogu Obywatelskiego – 13 zadań. Zgłoszono 12 propozycji zarówno o charakterze zdrowotnym jak i 12 zadań sportowych. Ponadto zgłoszono po 1 zadaniu w obszarze wiejskim oraz promocji i współpracy z zagranicą.

Jak podkreślił marszałek Andrzej Buła, zainteresowanie było spore, zadania były różnorodne, a wnioskodawcy mają już doświadczenie w składaniu propozycji swoich zadań. – Formuła MBO bardzo dobrze się u nas przyjęła. Widać inicjatywę mieszkańców, którzy pokazują jak są kreatywni, pomysłowi i co jest dla nich ważne – zaznaczył.

Jak wyjaśniła Maja Michniewicz z Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, głosować można na dwa sposoby, zarówno elektronicznie, jak i papierowo. – Karty do głosowania w formacie A5 oraz Platforma MBO do głosowania elektronicznego dostępne będą na stronie budzet.opolskie.pl. W każdym powiecie pojawi się urna, gdzie można wrzucić głosy, można je dostarczyć osobiście do Urzędu lub wysłać korespondencyjnie – wyjaśniła.

Głosować może każdy mieszkaniec województwa – niezależnie od wieku. Wart pamiętać, że mieszkańcy do 16 roku życia potrzebują podpisu rodzica/opiekuna prawnego.

Łącznie wpłynęły 83 zadania na kwotę 9,2 mln zł. W tym 29 zadań o zasięgu subregionalnym i 54 zadania o zasięgu powiatowym. W wyniku oceny formalno-prawnej odrzucono 5 zadań. Odrzucenia dotyczyły kwestii braku lub nieprawidłowo wypełnionych list poparcia dla zgłaszanych zadań.

Do oceny merytorycznej przekazano 78 zadań. Jedno zadanie zostało odrzucone z uwagi na brak możliwości realizacji inwestycji nie na mieniu województwa.

Poniżej zestawienie zadań na subregiony:

SUBREGION – MIASTO OPOLE I POWIAT OPOLSKI – 17 zadań

SUBREGION – POWIATY KLUCZBORSKI, NAMYSŁOWSKI I OLESKI – 24 zadania

SUBREGION – POWIATY GŁUBCZYCKI, PRUDNICKI I KRAPKOWICKI – 16 zadania

SUBREGION – SUBREGION – POWIATY BRZESKI I NYSKI – 8 zadań

SUBREGION – POWIATY KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI I STRZELECKI – 12 zadań.

Wakacje to pracowity czas dla Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, który zajmuje się MBO. Wyniki głosowania poznamy do 10 września, a realizacja zadań nastąpi w roku 2025.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

ul. Ozimska 19, 45-057 Opole,
tel.: 77 444 55 59, 77 444 55 60
email: budzet@opolskie.pl

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy