Marszałek i wojewoda u mieszkańców

Spotkanie marszałka Andrzeja Buły i wojewody Moniki Jurek z mieszkańcami powiatu kluczborskiego było ostatnim oficjalnym akcentem podróży samorządu województwa po tym powiecie. Od poniedziałku – Olesno.

W kluczborskim kinie Bajka zebrało się około stu osób, które skorzystały z zaproszenia marszałka Andrzeja Buły i wojewody Moniki Jurek. To była okazja nie tylko do zaprezentowania obydwu urzędów i zakresu ich działania, ale do rozmowy o problemach trapiących mieszkańców.

Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar witając gości podkreślał, że to historyczne spotkanie. – Jestem burmistrzem ponad 21 lat i jeszcze nigdy nie miałem okazji  rozpoczynania wspólnego spotkania wojewody i marszałka w naszym mieście. To historyczna chwila i pokazanie, że to zwiastun dobrej współpracy – mówił burmistrz.

Wojewoda Monika Jurek podkreślała, że z radością przyjęła pomysł marszałka, by przez najbliższe trzy miesiące spotykać się z mieszkańcami każdego powiatu województwa opolskiego. A marszałek Andrzej Buła mówił, że te spotkania mają służyć przede wszystkim temu, by pokazać, co łączy obydwa urzędy, jak ważne są wspólne tematy, jak ważne jest wspólne rozwiązywanie problemów mieszkańców.

I tak obydwoje gospodarze mówili o priorytetowych sferach swoich działań. Monika Jurek podkreślała dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców, mówiąc m.in. o nowej komendant wojewódzkiej policji w Opolu Magdalenie Nguyen-Fudali. Marszałek dodawał, że samorząd województwa w tej sferze wspiera mocno, zarówno policję, jak i straże pożarne. – Udało nam się kupić m.in. 8 psów policyjnych, ponad 20 wozów strażackich czy 11 samochodów dla powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. A  teraz jest szansa na przeznaczenie pieniędzy unijnych na poprawę infrastruktury w tej dziedzinie – dodawał Andrzej Buła.

Niezaprzeczalnym priorytetem jest dbałość o zdrowie mieszkańców, a wśród zadań wojewody w tej dziedzinie najważniejsze są m.in. nadzór nad funkcjonowaniem systemu ratownictwa medycznego, kontrole podmiotów leczniczych czy sporządzanie regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych w regionie. Mówiła o tym Monika Jurek, a marszałek podkreślał, że ma teraz nadzieję na wspólne dostosowanie do rzeczywistych potrzeb wspomnianej mapy, która powstawała bez rzeczywistej konsultacji z samorządami, które zarządzają ochroną zdrowia w regionie. – Taki dokument powinien być żywy, powinien odpowiadać rzeczywistym potrzebom – mówił marszałek. Informował także o pieniądzach unijnych, które mogą być przeznaczone na tę sferę. Na pewno wspólną troską jest  dobra koordynacja działalności leczniczej tak, by ułatwić pacjentom dostęp do specjalistów i skrócić do nich kolejki.

Wojewoda i marszałek mówili także wspólnie o edukacji. Monika Jurek wspomniała o urzędującej od wczoraj nowej opolskiej kurator oświaty Joannie Raźniewskiej, wyrażając nadzieję na odpolitycznienie polskich szkół, na powrót do nich normalności. Marszałek zaś mówił o ogromnych pieniądzach unijnych – 500 milionach złotych, które mamy w regionie na edukację i na to, by młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do dobrego funkcjonowania na regionalnym rynku pracy.

Ostatnim poruszonym przez wojewodę i marszałka tematem była polityka społeczna, a mówili o ogromie działań, jakie przed obydwiema administracjami stoją w tej dziedzinie, To nie tylko 800+ będące w kompetencjach wojewody, ale także wielość zadań samorządu województwa związanych ze zmianami prawodawstwa, dotyczącego tej sfery.

Po tych prezentacjach był czas na dyskusję, w której mieszkańcy pytali m.in. o transport publiczny, zarówno autobusowy, jak i kolejowy, jak i dbałość o domy dziecka,

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy