Europejska Akademia przedszkolaka w gminie Ujazd

W środę gościliśmy w przedszkolu w Zimnej Wódce. Przedszkole zostało przyjęte w poczet członków Europejskiej Akademii Przedszkolaka (EAP). To inicjatywa, dzięki której honorujemy placówki przedszkolne z sukcesem sięgające po unijne wsparcie finansowe.

– Dzięki funduszom unijnym mamy sprzęt, w tym tablety, za sprawą których dzieci oswajają się z nowymi technologiami. Elementy robotyki i automatyki zostały wprowadzone do zajęć i nasi podopieczni mają kontakt z nauką poprzez zabawę – mówi Tomasz Antosiak, dyrektor przedszkola.

Poza tym dzieci korzystają ze sprzętu do gimnastyki korekcyjnej, czy zajęć logopedycznych, bawią się na atrakcyjnym placu zabaw.

Przedszkolaki gościły w świątecznym klimacie wicemarszałek Zuzannę Donath-Kasiurę, Romana Kolka, radnego Sejmiku Województwa, Huberat Ibroma, burmistrza gminy Ujazd oraz dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Macieja Kalskiego.

Oddział Przedszkolny Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej z siedzibą Zimnej Wódce otrzymał zyskał dofinansowanie z RPO WO w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Ujazd”., a wartość projektu wyniosła 295 597 zł.

Formy wsparcia:

  • zajęcia z kodowania i robotyki dla 11 dzieci należących do grupy wiekowej 5-6 latków,
  • zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć z kodowania i robotyki,
  • wyposażenie placu zabaw,
  • podnoszenie kompetencji matematycznych, technicznych oraz cyfrowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach z robotyki i kodowania,
  • udział nauczycieli w warsztatach z muzykoterapii w profilaktyce i terapii dzieci z zachowaniami agresywnymi oraz w szkoleniu z arteterapii,
  • realizacja zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej i zajęć ruchowych Dance Kids.

EBS-WUP

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy