Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały  Sejmiku w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11700/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  1.03.2024 r. – 14.03.2024 r.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, do których link znajduje się poniżej.

https://bip.opolskie.pl/2024/02/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iii-24-2019-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-stycznia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-przebie/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy