Powiat kędzierzyńsko – kozielski – ważny partner z potencjałem

Powiat z drugim co do wielkości miastem w województwie to znaczący ośrodek gospodarczy, komunikacyjny i kulturalny. Spotkanie otwarte marszałka i wojewody z mieszkańcami to okazja do przekazania swoich pomysłów, spostrzeżeń, ale także pokazania możliwości wsparcia wielu obszarów.

Ważne inwestycje w wielu obszarach

W powiecie tym gościmy często przy okazji inwestycji drogowych. Ostatnich kilka lat to ponad dziesięć ważnych wyremontowanych punktów na mapie drogowej powiatu. Pochłonęły one niemal 54 mln złotych. Samorząd województwa inwestował w priorytetowe trasy na DW 408 – docinki K-K – Stare – Koźle, Bierawa – Korzonek, Ortowice i K-K-Brzeźce. Ważne remonty realizowane były też na DW 423, DW 425 i DW 427.

Wielkim sprawdzianem dla służy zdrowia była epidemia COVID – 19. Szpital w Kędzierzynie – Koźlu pełnił wtedy ważną rolę szpitala jednoimiennego dedykowanego leczeniu chorych na COVID-19 z całego regionu. Zrealizowane zostały tu inwestycyjne projekty pocovidowe, dodatkowo około 50 osób wzięło udział w rehabilitacji pocovidowej.

W sumie ostatnie lata to ponad 30 mln zł dofinansowania dla kędzierzyńskiego szpitala z Regionalnego Programu Operacyjnego – m.in. modernizacja oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, doposażenie w sprzęt oddziału ginekologiczno-położniczego, neonatologii, pediatrii i bloku operacyjnego.

Warto podkreślić także skalę inwestycji w obszarze edukacji, blisko 3,5 mln złotych trafiło do powiatu w ramach Opolskiego Szkolnictwa Zawodowego. To doposażenie pracowni kształcenia zawodowego, stypendia i staże kojarzące uczniów i pracodawców. W obszarze społecznym warto też wspomnieć o 14 Marszałkowskich Kurierach Społecznych oraz wsparciu rodzin w kryzysie oraz dzieci w pieczy zastępczej.

Aktywność i głos mieszkańców pozwala na rozwój

Małgorzata Ambroży, mieszkanka Zdzieszowic od 40 lat, pracująca w Kędzierzynie – Koźlu dostrzega potrzeby zmian w swoim lokalnym środowisku, szczególnie w skali pozyskiwania środków zewnętrznych. – Zauważam, że marszałek dla województwa robi bardzo dużo, rozpowszechnia wiedzę o funduszach europejskich i promuje projekty. Ludzie wiedzą, że jest jeszcze dużo do zrobienia m.in. w oświacie, ochronie środowiska czy służbie zdrowia, te obszary najbardziej interesują mieszkańców – wyjaśniła.

Jak zauważa wojewoda opolska Monika Jurek, każde spotkanie z mieszkańcami wnosi coś nowego. – Poznaję potrzeby mieszkańców województwa opolskiego. Jestem w takiej sytuacji, że mogę zweryfikować je z możliwościami. Administracja rządowa i samorządowa muszą współpracować dla dobra mieszkańców – podkreśliła.

W obszarze kultury swoje pasje na co dzień realizuje Zdzisław Gruca, mieszkaniec Kędzierzyna – Koźla, lokalny poeta i patriota i miłośnik kultury. – Życie kulturalne ubogaca miasto, ludzie aktywni są bardzo ważni. Trzeba wykorzystać historię, wiedzę i przekazy ludzi, którzy tu mieszkają. Warto organizować spotkania, podczas których, mogliby się tą wiedzą dzielić z kolejnymi pokoleniami. To nie powinno umrzeć, tylko być utrwalone – zauważa.

Podczas spotkania w przemysłowej stolicy regionu żywą dyskusję wywołał też temat ścieżek rowerowych i tras dla rolkarzy. Nie zabrakło tematu organizacji pozarządowych i ich ważniej roli w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Poznajmy się

– Trzeba prowadzić proces edukacji wśród mieszkańców o samorządzie i rządzie. Nie chcemy mówić co nas dzieli, ale co nas łączy. Te instytucje organizują nam życie codzienne. Samorząd jest czymś realnym, namacalnym i doświadczalnym – zaznaczył marszałek Andrzej Buła. Jak dodał, spotkania są dużą wartością. –  Dają mi osobiście dużo energii, są też podpowiedzią w wielu obszarach. Dziękuję ogromnie ludziom, którzy działają w stowarzyszeniach. Dopiero gdy spotkamy się bezpośrednio z człowiekiem i zaczynamy rozmawiać, to wtedy problem się rozwiązuje – mówił.

Pełna galeria zdjęć pod adresem: https://www.facebook.com/opolskie 

kk

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy