Nysanie z marszałkiem i wojewodą – #Opolskie20latwUE

Gościnne muzeum w Nysie był miejscem spotkania marszałka i wojewody z mieszkańcami powiatu nyskiego. Rozmawiano nie tylko o tym co łączy obydwa urzędy, ale i o sprawach ważnych dla mieszkańców powiatu.

To była kolejna okazja do tego, by pokazać wspólne cele i wspólne dążenia obydwu administracji mieszkańcom regionu, tym razem w powiecie nyskim.

Marszałek Andrzej Buła i wojewoda Monika Jurek wspólnie otworzyli to spotkanie podkreślając, że będą mówić o dobrej współpracy, która od pewnego czasu dobrze się na szczeblu województwa rozwija. – Mieliśmy nadzieję na dobrą zmianę i ona właśnie się dokonuje – mówili zgodnie.

Marszałek wraz z wojewodą pokazywali, co łączy obydwie administracje w sferze dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców, ochronę zdrowia, edukację i politykę społeczną.

Marszałek Andrzej Buła po raz kolejnych podkreślał, że w ostatnich latach zbyt wiele było podziałów, a przecież ważne jest to, by poszukiwać wspólnych problemów i wspólnie szukać dróg ich rozwiązywania. Wspólnie więc wysłuchiwali pytań i razem próbowali na nie odpowiadać.

A pytania do marszałka i wojewody były bardzo różne – dotyczyły m.in. perspektyw budowy kolejnych obwodnic, m.in. obwodnicy Sidziny i kolejnych etapów obwodnicy Nysy, problemów pszczelarzy z badaniem miodów dostępnych na rynku, obsady stanowisk dotyczących ratownictwa medycznego, a zwłaszcza koordynacji tej sfery, konieczności zapewnienia systemowego wsparcia seniorom w uniwersytetach III wieku czy równego dostępu do opieki medycznej.

Wszystkie pytania – jak mówiła wojewoda Monika Jurek – zostały „zabrane do Opola” i nie pozostaną bez odpowiedzi.

Minął już półmetek wizyt samorządowców województwa w każdym z powiatów, więc marszałek mógł już pokusić się o pewne podsumowania. Podkreślał bardzo dobry klimat, towarzyszący wszystkim spotkaniom, wiele cennych rozmów i sugestii podczas wspólnych dyskusji, które na pewno będą spożytkowane w przyszłości. – Bardzo się cieszę że ten pomysł wizyt w każdym miejscu województwa się sprawdza i daje obydwu stronom wiele impulsów do podejmowania kolejnych inicjatyw – mówił Andrzej Buła.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy