W Namysłowie powstanie centrum bioróżnorodności

W poniedziałek, 27 listopada, w urzędzie miejskim w Namysłowie, marszałek Andrzej Buła i wicemarszałek Stanisław Rakoczy podpisali z władzami gminy dwie umowy na projekty realizowane przez gminę Namysłów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ponad 2,95 mln zł będzie kosztowało utworzenie Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą. Ten projekt otrzyma dofinansowanie unijne w kwocie ponad 2,5 mln zł. Co zostanie zrobione za te pieniądze? Jak mówi wiceburmistrz Namysłowa Rafał Nowowiejski, projekt będzie realizowany na wyspach na Widawie, trasie spacerowej i na stawie miejskim. – To ochrona fauny i flory tych miejsc, ale także powstanie bardzo nowoczesnej infrastruktury, która ma służyć edukacji ekologicznej i ochronie tego obszaru – mówi. To m.in. ochrona i regeneracja trzech siedlisk gatunków roślinnych, utworzenie projektu rezerwatu przyrody “Wyspa na rzece Widawie” oraz projektu użytku ekologicznego “Bioróżnorodny staw”; a także ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych. Partnerami tego projektu są Nadleśnictwo Namysłów i Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak. – Gmina doprosiła dwóch partnerów, którzy będą potrzebni w ramach wszystkich działań, zarówno projektowych, ale także przy planowanych nasadzeniach, monitorowaniu przyrody, a także działaniach informacyjnych i promocyjnych – mówi Rafał Nowowiejski. Julian Kruszyński, burmistrz Namysłowa podkreśla, że przed jego zespołem rozpoczyna się bardzo intensywny czas. – To będzie intensywna zima, bo trzeba uzyskać pozwolenia, wyłonić wykonawców, a w 2018 roku chcemy przeprowadzić większość prac.

Za pieniądze unijne w Namysłowie zostanie także wyremontowana Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5. Dyrektorka szkoły, Dorota Suchecka, nie kryła radości z tego faktu. Projekt „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Namysłowie” opiewa na kwotę ponad 772 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie prawie 500 tys. zł. Zakłada m.in. modernizację instalacji wewnętrznej c.o., wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych, kompleksowe ocieplenie dachu i ścian, wykonanie instalacji wentylacji oraz wymianę na energooszczędne – LED.

 

Podpisanie umów w urzędzie miejskim w Namysłowie było też okazją do rozmowy marszałka z mieszkańcami o innych projektach dla mieszkańców gminy. – To było ciekawe spotkanie, bo mówiliśmy nie tylko o tych projektach, które już otrzymały dofinansowanie. Ze środowiskiem sportowym rozmawialiśmy o formach wsparcia finansowego sportu w gminie i województwie, zaś z mieszkańcami Jastrzębia o możliwościach remontu odcinka drogi nr 454, która tam przebiega – mówi marszałek Andrzej Buła. – Rozmowy drogowe są zazwyczaj bardzo trudne, bo potrzeby są ogromne, a środki ograniczone –  dodaje. Ale uspokaja, że bezpieczeństwo mieszkańców na drodze powinny zwiększyć na razie doraźne prace, zaś na wakacje 2019 roku powinna być już gotowa droga po dużej przebudowie.

VR

Nasze serwisy