Powiat Oleski –  kolejny etap tour de Opolskie na 20-lecie w UE

Oleski tydzień rozpoczęliśmy spotkaniem z samorządowcami. Codziennie odbywają się tam wizyty tematyczne z partnerami społecznymi, a już w najbliższy czwartek zapraszamy na spotkanie otwarte dla mieszkańców z udziałem marszałka i wojewody opolskiej.

Powiat oleski jest bardzo aktywny

Potwierdza to marszałek Andrzej Buła. – W powiecie oleskim mamy bardzo dużo aktywnych ludzi. Potrzebujemy pięć dni, aby się ze wszystkimi spotkać i porozmawiać. Chcemy pokazać, co do tej pory udało się zrobić i jak powinniśmy współpracować w przyszłości. To szczególny czas zarówno nowej perspektywy unijnej, jak i 20-lecia naszej obecności w UE – wyjaśnił marszałek. Jak dodał, każdy z nas powinien mieć osobistą refleksję, czym jest dla niego uczestnictwo we wspólnocie europejskiej. – Dwadzieścia lat temu ktoś nas do niej zaprosił, „oswoiliśmy” się z nią i na co dzień możemy zauważyć jak zmieniło się nasze otoczenie. Na najbliższe lata mamy do dyspozycji miliard euro – mówił Andrzej Buła.

Doskonałą bieżącą współpracę z samorządem województwa zachwalał starosta oleski Roland Fabianek. Jak mówił, potrzeb nigdy nie zabraknie, lecz praktycznie za każdą inwestycją idzie współpraca, co widać to m.in. w projektach drogowych i społecznych. Oleski samorządowiec wskazał też na priorytety swojego powiatu. –  To infrastruktura drogowa, niska emisja, transport, ale też projekty miękkie i socjalne – wymienił.

Podczas spotkania obszary współpracy zaprezentowali dyrektorzy departamentów i jednostek. Pokazano m.in. założenia Europejskiej Inicjatywy Społecznej, plany drogowe, działania projektowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz projekty społeczne realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Liderzy aktywności spotkali się w Sowczycach

Popołudniowe spotkanie w remizie OSP Sowczyce zgromadziło ponad 100 osób. Pojawili się aktywni druhowie, członkinie kół gospodyń wiejskich i liderzy lokalni. Marszałek Andrzej Buła, podkreślił, że tak aktywni ludzie to siła opolskiej wsi. – Zachęcam do korzystania z oferty samorządu, a możliwości jest naprawdę wiele. Chcemy, aby zrobili Państwo mapę potrzeb interwencji, tych większych i mniejszych i będziemy to konsultować. Chcemy zarządzać tymi pomysłami z satysfakcją. To są nasze wspólne pieniądze i możemy je wykorzystać w obszarze inwestycyjnym i społecznym. Na ten rok negocjujemy mobilność, strategie niskoemisyjne, przeciwdziałanie środowiskowe i rewitalizację – wyjaśnił Andrzej Buła.

Edeltrauda Zug, sołtys Wojciechowa wyjaśnia, że jej sołectwo to mnóstwo aktywnych ludzi i organizacji. Żyje się tu dobrze, działa KGW, Stowarzyszenie Świętego Wojciecha, mieszkańcy korzystają z całorocznego placu rekreacyjnego „Chatka pod brzozami”, który powstał dzięki funduszowi sołeckiemu, pieniądzom z Lokalnej Grupy Działania Dolina Stobrawy czy Górna Prosna i dzięki projektom odnowy wsi. – Będąc na spotkaniu chciałabym się dowiedzieć co można pozyskiwać na nasze projekty, aby uatrakcyjnić i unowocześnić nasze sołectwo. Już po raz drugi skorzystaliśmy z MIS, zakupiliśmy stoły krzesła oraz zastawę kawową i obiadową. Każda złotówka, którą mogę przeznaczyć na mieszkańców jest dla mnie najważniejsza – przekonywała sołtys.

Grupą, która chętnie korzysta z wielu projektów samorządu są też strażacy ochotnicy. Takich jednostek w województwie jest ponad pięćset. – Pracujemy od lat, aby jednostki OSP były wyposażone w sprzęt, aby jadąc udzielać pomocy mieli pewność, że to nie zawiedzie. Strażak nie jest dedykowany tylko gaszeniu pożarów, jesteście wyposażeni w kompetencje medyczne, korzystacie z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego i Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, za co serdecznie Wam dziękuję. Pieniądze leżące na koncie nie dają szczęścia i satysfakcji, dzięki Waszym pomysłom pojawiają się nowe torby medyczne, węże strażackie, specjalistyczne ubiory czy też defibrylatory, zdobywacie kompetencje odbywając kursy kwalifikowanej pomocy, promujecie bezpieczeństwo i edukujecie lokalną społeczność. To ogromna wartość – mówił marszałek.

Potwierdza to Klaudiusz Małek, prezes OSP Sowczyce i przyznaje, że druhowie ochotnicy chętnie pracują na rzecz lokalnej społeczności. – Liczymy, że nasze działania integracji społecznej wpiszą się w projekty, które będziemy mogli realizować wspólnie z samorządem województwa opolskiego – zaznaczył.

Kalendarz spotkań w powiecie oleskim dostępny jest pod adresem.

kk

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy