Europejska Akademia Przedszkolaka w Oleśnie

W ramach Europejskiej Akademii Przedszkolaka odwiedziliśmy Publiczne Przedszkole nr 4 w Oleśnie.

„Dzieci są odkrywcami każdego dnia, a każdy dzień jest nową przygodą” – to motto działania przedszkola. Otrzymało ono dofinansowanie z RPO WO w ramach projektu „Dobre przedszkole-lepsza przyszłość”. Wartość projektu to 1 214 155 zł.

– Mogliśmy między innymi kupić sprzęt i szereg pomocy dydaktycznych z zakresu matematyki i logopedii. Szczególnie cieszy nas, że wyposażyliśmy salę do zajęć logopedycznych oraz kupiliśmy sprzęt do terapii sensorycznej (SI).  Przytulne i profesjonalne zaplecze do terapii logopedycznej i SI świetnie się sprawdza. – mówi dyrektorka przedszkola Katarzynka Jackowska.

Przedszkole kupiło m.in.: hamaki, ścieżki o różnej strukturze, wyposażenie pomocne w terapii węchu i smaku, a także tablicę multimedialną.

Dzięki projektowi „Dobre przedszkole-lepsza przyszłość” możliwe są:

  • Zajęcia dodatkowe z kompetencji kluczowych: matematyka na wesoło, spotkanie ze sztuką, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej i tańca, muzykoterapia,
  • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym dzieci 3-4 letnich, doposażenie gabinetu logopedycznego,
  • Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów u dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Szkolenia: ze współpracy z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z wypalenia zawodowego, diagnoza i terapia pedagogiczna,
  • Wydłużenie czasu pracy przedszkola.

Gratulujemy i dziękujemy dzieciom, rodzicom i kadrze za miłe przyjęcie podczas uroczystości wręczenia statuetki i dyplomu Europejskiej Akademii Przedszkolaka w Oleśnie.

Europejska Akademia Przedszkolaka to cykl spotkań informacyjnych promujących Fundusze Europejskie wśród placówek przedszkolnych. W trakcie spotkań doceniamy także przedszkola, które dotychczas skutecznie sięgały po fundusze unijne –  przyjmujemy je w poczet Europejskiej Akademii Przedszkolaka. Organizatorem spotkań jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

EBS – WUP

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy