„Języki mniejszości i rynek pracy – możliwości i wyzwania”

To hasło tegorocznego, dwudniowego VII. Forum Europejskich Regionów Mniejszościowych. Uczestnicy wydarzenia spotykają się w Opolu oraz Katowicach, aby rozmawiać o współpracy, języku dialogu i korzyściach wynikających z wielojęzyczności. 

Podczas tegorocznego forum, orgaznizowanego przez Federalną Unię Narodowości Europejskich (FUEN) eksperci z kilkunastu krajów Europy skupią się na temacie „Języki mniejszości i rynek pracy – możliwości i wyzwania”. Pierwsza część forum, która odbędzie się 1 grudnia w Opolu będzie okazją do omówienia korzyści płynących ze znajomości języka mniejszości w regionach, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorców oraz atutów wynikających z wielojęzyczności w środowisku pracy. Druga część, 2 grudnia  w Katowicach, obejmować będzie przede wszystkim edukację dwujęzyczną mniejszości narodowych oraz przykłady wielojęzycznych, transgranicznych rynków pracy.

Federalna Unia Narodowości Europejskich (FUEN) jest głównym rzecznikiem i największą organizacją parasolową autochtonicznych mniejszości narodowych, narodowości i grup językowych w Europie, która działa na rzecz zachowania i promowania tożsamości, języka, kultury, praw i tradycji mniejszości europejskich. Obecnie zrzesza ponad 100 organizacji członkowskich z 36 krajów europejskich i reprezentuje interesy mniejszości europejskich na poziomie regionalnym, krajowym oraz europejskim, pełniąc rolę rzecznika mniejszości w organizacjach międzynarodowych, Unii Europejskiej, Radzie Europy, Organizacji Narodów Zjednoczonych i OBWE.

„Forum Regionów Mniejszości Europejskich” pełni rolę platformy współpracy i tworzenia sieci partnerskich, stanowiąc przestrzeń do wymiany i analizy status quo w odniesieniu do praw mniejszości oraz uczenia się na przykładach najlepszych praktyk.

Materiał DZP UMWO

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy