V Opolskie Forum Zawodowe

Koniec listopada to tradycyjnie czas na organizację Opolskiego Forum Zawodowego. To już piąta edycja, w ramach której Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaprasza na konferencję zatytułowaną „Pokolenia na rynku pracy”. 

Zwracamy się w kierunku pokoleń, gdyż coraz częściej mówimy o wyzwaniach związanych ze zróżnicowanym wiekiem pracowników, za którymi stoją ściśle określone oczekiwania pracodawców, ale także presje związane z pełnieniem ról społecznych oraz własne aspiracje i pomysły na życie. W trakcie naszego spotkania będziemy chcieli zrozumieć, czym w ogóle są pokolenia i jak społecznie konstruowane jest pojęcie młodości i starości. Dlatego też przybliżymy cechy charakterystyczne tak tajemniczo brzmiących generacji BB, X, Y, Z. Pomoże nam w tym profesor Rafał Muster z Uniwersytetu Śląskiego.

V Opolskie Forum Zawodowe

Istnienie i funkcjonowanie pokoleń osadzamy w szerszym kontekście demograficznych problemów polskiego rynku pracy, zwłaszcza ubytku ludności oraz starzenia się społeczeństwa. To m.in. te zjawiska sprawiają, że przedsiębiorcom coraz trudniej pozyskać pracowników, co niestety oznacza, że gospodarka nie rozwija się w takim tempie, jak mogłaby. Nasz ekspert, profesor Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego, przybliży nam potencjał demograficzny poszczególnych pokoleń, ale także rozważy szanse wynikające z imigracji uchodźczej związanej z wojną w Ukrainie. Równolegle będziemy mieli okazję zapoznać się z unikalnymi na skalę ogólnopolską danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które dokładnie wskażą nam, jaka jest skala zatrudnienia poszczególnych pokoleń w województwie opolskim. Dzięki temu wiedza o regionalnym rynku pracy będzie pełniejsza.

Te wstępne rozważania pozwolą na gruntowne zapoznanie się z kontekstem, w którym funkcjonują zarówno pracodawcy jak i pracownicy. Będzie to punkt odniesienia dla kolejnych wystąpień, w których poruszać będziemy kwestie zarządzania wiekiem. Dostrzegając, że wraz wiekiem pracownicy rozwijają się i zmieniają, mają inne potrzeby i oczekiwania, bardzo ważne jest umiejętne wykorzystanie ich potencjału. To sztuka, która czerpie wiedzę z nauki. Zapozna nas z nią dr Jolanta Maj z Politechniki Wrocławskiej. Dzięki niej dowiemy się, jakie są sposoby zarządzania pracownikami zróżnicowanymi wiekowo w firmie i jakie to ma znaczenie dla efektywności firmy oraz zespołów pracowniczych. Głos zabierz również dr Radosław Walczak, psycholog z Uniwersytetu Opolskiego, który zwróci uwagę na poznawcze i emocjonalne aspekty funkcjonowania w zespołach zróżnicowanych wiekowo, co nie pozostaje bez wpływu na satysfakcję z pracy.

W trakcie spotkania bardzo mocno będziemy chcieli zaakcentować wpływ instrumentu, jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, na rozwój kapitału ludzkiego w naszym regionie. Jest to wsparcie dedykowane pracodawcom na rozwój kwalifikacji pracowników, które spełnia swoje zadanie niezależnie od wieku pracowników.

Całość wydarzenia zwieńczy debata. Nasi eksperci będą mieli okazję skonfrontować się
z praktykiem. Pani Joanna Wrzeszcz-Karpiel, HR Manager w MonoSol Poland, podejmie się odnalezienia zjawisk i procesów, o których mówią eksperci w swojej praktyce zawodowej oraz dokona oceny ich znaczenia dla przyszłości rynku pracy. Debatę poprowadzi niezawodna Irena Wolińska, politolog i polityk społeczny z wieloletnim doświadczeniem
w zakresie polityki rynku pracy oraz kształcenia ustawicznego.

EB-WUP

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy