Pieniądze na wsparcie firm z Opolszczyzny

Nawet 1 500 000 złotych mogą otrzymać przedsiębiorcy z województwa opolskiego na prace badawczo-rozwojowe. Od 25 września rusza drugi nabór w ramach Działania 1.1 Prace B+R i infrastruktura w MŚP.

– O dofinansowanie mogą się ubiegać MŚP, tj.  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa opolskiego, czyli jeśli Wnioskodawca posiada główną siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności w naszym regionie, to może otrzymać nawet półtora miliona złotych na prace badawczo-rozwojowe. Co więcej, możliwe jest uzupełnienie przedsięwzięcia o podnoszenie kompetencji pracowników tychże MŚP – mówi Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego.

W ramach Działania 1.1. realizowane będą projekty umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2030. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, który rozpocznie się 25 września 2023 r., potrwa do 30 listopada 2023 r. Orientacyjny termin zakończenia oceny projektów to kwiecień 2024 r.

– Kwota jaką przeznaczyliśmy na dofinansowanie wniosków w ramach postępowania to aż 20 000 000 zł, dzięki czemu każdy, komu uda się zakwalifikować, może liczyć na ogromne wsparcie, bowiem minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 300 000 zł, a maksymalna aż 1 500 000 zł – mówi Szymon Ogłaza, członek Zarządu Województwa Opolskiego.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027. Adres strony internetowej generatora wniosków: http://pw2021.opolskie.pl

– Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Wszelkie szczegóły, dokumentacja i regulaminy dostępne są na stronie OCRG oraz pod adresem www.funduszeue.opolskie.pl – mówi Tomasz Hanzel, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

OCRG

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy