Małgorzata Sobel dyrektorem opolskiej porodówki

Małgorzata Sobel, pełniąca obowiązki dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu od czasu przejścia na emeryturę dotychczasowego szefa tej placówki, została teraz powołana przez Zarząd Województwa Opolskiego na dyrektora szpitala.

Małgorzata Sobel jest ekonomistką, wieloletnim i doświadczonym pracownikiem opolskiej porodówki. W szpitalu pracuje od 1996 roku, ostatnio była kierownikiem działu organizacji i nadzoru, gdzie była odpowiedzialna m.in. za organizację zasad funkcjonowania szpitala, w tym opracowywanie strategicznych planów działalności tej placówki, pozyskiwanie funduszy unijnych oraz współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Właśnie ze względu na jej duże doświadczenie i umiejętności zarząd województwa powierzył jej kierowanie placówką po odejściu dyrektora Edwarda Puchały, aż do wyłonienia szefa szpitala w drodze konkursu. Jednak ze względu na to, że w dwukrotnie ogłoszonym postępowaniu konkursowym złożona została tylko jedna kandydatura – właśnie pani Małgorzaty Sobel – to zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, zarząd województwa miał prawo wskazać komisji konkursowej swojego kandydata. Zarząd wskazał Małgorzatę Sobel, a komisja konkursowa, doceniając jej wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie w kierowaniu placówką leczniczą, pozytywnie zaopiniowała tę kandydaturę na dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Małgorzata Sobel została powołana przez zarząd województwa na dyrektora placówki na sześć  lat, począwszy od dnia 15 października br. – Pani Małgorzata Sobel to właściwa osoba na tym stanowisku – mówi z przekonaniem wicemarszałek Roman Kolek.

 

Warto podkreślić, że opolska porodówka otrzymała ostatnio wyróżnienie w konkursie  „Opolska Nagroda Jakości”. W tym roku konkurs, organizowany przez Opolską Izbę Gospodarczą, był wyrazem podziękowania dla pracowników ochrony zdrowia, dbających o mieszkańców województwa opolskiego w dobie pandemii. Wtedy już szpitalem zarządzała Małgorzata Sobel.  – Cieszę się, że praca personelu medycznego naszej placówki została dostrzeżona i doceniona. Początki pandemii, a tym samym konieczność dostosowania pracy szpitala do zaistniałej w marcu br. sytuacji, były bardzo trudne. Pracownicy Klinicznego Centrum w tej trudnej sytuacji wykazali się pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem, za co im dziękuję – mówiła, przyjmując w imieniu pracowników to wyróżnienie.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy