Nowoczesna oczyszczalnia w Głogówku

Ponad 7 milionów 700 tysięcy złotych będzie kosztować modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku. Ponad połowę tej kwoty w ramach dofinansowania unijnego przekazał marszałek województwa opolskiego.

Oczyszczalnia ścieków w Głogówku przejdzie gruntowną modernizację. Zbudowane zostaną nowe obiekty, m.in.: zbiornik pompowni, urządzenia do usuwania skratek i piasku. Zmodernizowana zostanie dotychczasowa infrastruktura techniczna. Zamontowane będą nowe zespoły pompowe, rurociągi i wyremontowane zbiorniki. Przypomnijmy, że jest to kontynuacja prac remontowych. Pierwszy etap rozpoczął się na początku roku i wtedy kosztował prawie 1 milion 500 tysięcy złotych. Starą technologię zastąpiły najnowsze rozwiązania.

– Jest to bardzo ważna umowa. Teraz przystępujemy do modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków. Dbamy o rzekę Osobłogę i co najważniejsze, o naszych mieszkańców. Co do wysokości dofinansowania, jest to drugie w kolejności, jakie otrzymaliśmy w historii Głogówka – mówi burmistrz Piotr Bujak. Zakończenie prac planowane jest w 2022 roku. Członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza zaznacza, że Głogówek jest w gronie miast, które korzystają z programu gospodarki wodno-ściekowej. – Jest to niewątpliwie znacząca inwestycja, poprawiająca ekologię w regionie – podkreśla.

Dodajmy, że dofinansowanie w trzecim naborze tego programu wyniosło ponad 20 milionów 600 tysięcy złotych, a suma wszystkich inwestycji to ponad 37 milionów 600 tysięcy złotych.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy