Marszałkowskie Talenty wyłonione

Tegoroczne „Marszałkowskie Talenty”, czyli konkurs stypendialny  dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami odbyły się według nowych zasad. Dziś ośmioro stypendystów podpisało umowy.

Wicemarszałek Zbigniew Kubalańca przypomina, że novum tegorocznej edycji jest to, że stypendia zostały przyznane na realizację konkretnych przedsięwzięć.  – Stypendium mogliśmy przyznać w trzech kategoriach: na przedsięwzięcia związane z twórczością artystyczną, z upowszechnianiem kultury oraz z opieką nad zabytkami – mówi wicemarszałek. Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO Agnieszka Kamińska dodaje, że każde stypendium w wysokości 7 600 zł będzie wypłacane w ratach miesięcznych, a zostało przyznawane się na czas realizacji przedsięwzięcia określonego we wniosku.  Do departamentu złożono 17 wniosków stypendialnych, jednak kilka z nich zostało odrzuconych już na etapie oceny formalnej, przede wszystkim ze względu na planowane  terminy realizacji przedsięwzięć. – Komisja zarekomendowała marszałkowi 8 wniosków, które w najwyższym stopniu spełniły wymagania merytoryczne,  m.in. jakość i wysoki potencjał artystyczny przedsięwzięcia, oryginalność, nowatorstwo i unikatowość – informuje Agnieszka Kamińska.

Stypendyści mówią, że pieniądze pomogą w realizacji ich artystycznych marzeń i planów. Natalia Barczyk, zajmująca się historią opolskiej architektury mówi, że zamierza przygotować publikację na temat powojennej odbudowy Opola.  – M.in. o  tym, dlaczego zwlekano z tym aż do początku lat 50-tych i dlaczego rynek odbudowano tak, jak wygląda dziś, a nie odwzorowano wcześniejszej zabudowy – opowiada o projekcie i dodaje, że uzyskanie stypendium pozwoli jej się skupić właśnie na tej pracy. Patrycja Mirga chce rozpowszechniać wśród młodych mieszkańców regionu kulturę romską.  – Chcę kupić stroje i chusty, żeby dzieciom pokazać nową choreografię i przekazać im to, czego ja uczyłam się przez wiele lat – mówi. Śpiewak Wojciech Poprawa zaś zamierza podczas koncertów prezentować wielkich mistrzów muzyki polskiej.

Stypendia „Marszałkowskie Talenty” otrzymali:

Jakub Dubik – „Stypendium na prace kompozytorskie” – przygotowanie pierwszego materiału płytowego zespołu Cello Brothers, którego członkiem jest Jakub Dubik. Utwory mają stanowić trzon repertuarowy debiutanckiej płyty zespołu Cello Brothers, a repertuar będzie prezentowany podczas koncertów, zaplanowanych na sezon artystyczny 2020/2021.

Natalia Angela Barczyk – „Powojenna odbudowa miasta Opola” – dokładne opisanie powojennej odbudowy Opola, przedstawienie zniszczeń wojennych oraz stopniowej odbudowy z opisem założeń i koncepcji ówczesnych architektów. Wyniki pracy zostaną opracowane i opublikowane na stronie internetowej poświęconej odbudowie oraz architekturze Opola, jak i zaprezentowane na otwartym spotkaniu dla mieszkańców Opola, które będzie również okazją do dyskusji na temat architektury i urbanistyki miasta.

Mira Grodziecka – Makulska  – „Z klasyką na ty” – popularyzacja tańca klasycznego wśród młodych mieszkańców województwa opolskiego poprzez stworzenie oryginalnych choreografii do sześciu wariacji baletowych. Choreografie te zostaną zaprezentowane podczas Mistrzostw Świata w kategorii Ballet/Pointe federacji IDO.

Marian Solisz – cykl malarski „Bez tytułu” – cykl wielkoformatowych obrazów wykonanych w technice akrylowej, które mają być prezentowane na wystawach w kraju i za granicą. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja sztuki współczesnej, poprzez prezentację procesu twórczego odbiorcom mającym do tej pory niewielki kontakt ze sztuką, zaproszenie na spotkania do pracowni autora różnych grup odbiorców, szczególnie dzieci i młodzieży.

Wojciech Poprawa – „Muzyka Wielkich Mistrzów w naszych progach” – opracowanie utworów wielkich kompozytorów takich jak Stanisław Moniuszko, Mikołaj Górecki, Stanisław Hadyna czy Wojciech Kilar na głos i fortepian, przybliżenie ich sylwetek oraz zorganizowanie koncertów, podczas których wyświetlone zostaną opracowane materiały .

Tadeusz Pabisiak – „Książka opisująca i dokumentująca 40 lat ruchu muzycznego na Opolszczyźnie, głównie w zakresie jazzu i form pokrewnych” –  przygotowanie książki, dokumentującej (w oparciu liczne materiały archiwalne) wieloletnią działalność muzyczną na terenie województwa opolskiego szczególnie w zakresie ruchu jazzowego i form pokrewnych z okazji przypadającej w 2021 roku 40 rocznicy powstania Opolskiego Towarzystwa Jazzowego oraz 30-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Mosznej.

Patrycja Mirga – „Kultywowanie i dalszy rozwój kultury ludzi społeczności romskiej” – nauka i rozpowszechnianie kultury romskiej wśród dzieci i młodzieży, m.in. prowadzenie zajęć i przygotowanie indywidualnej choreografii tanecznej tańca romskiego na różne konkursy taneczne.

Ewa Kruszyna – „Etno Dizain  – tradycyjne wzory opolskie we współczesnych stylizacjach” – odkodowanie śląskiego stroju ludowego poprzez pokazanie jego symboliki, historii, funkcji w czasach jego powszechnego użycia, nauczenie praktycznych umiejętności wytwarzania niektórych elementów stroju lub przenoszenia ich na współczesne ubiory, dodatki, lub przedmioty codziennego użytku.

Nasze serwisy