Konsultacje programu współpracy z NGOs

6 września br. rozpoczęły się konsultacje projektu programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571).

Konsultacje przeprowadzane będą do dnia 20 września 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu oraz sposobu zgłaszania uwag znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego pod linkiem.

Konsultacje programu współpracy z NGOs

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego pod numerem telefonu: 77 44 67 847 lub adresem e-mail: bdo@opolskie.pl

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy