I Regionalny Kongres Bezpieczeństwa

Celem Kongresu, organizowanego 28 września br. jest podsumowanie dotychczasowych działań UMWO w zakresie regionalnej polityki bezpieczeństwa oraz podjęcie dyskusji nt. jej przyszłej formy i charakteru.

Dotychczasowe działania UMWO w tym zakresie zasługują na uwagę i powinny być traktowane jako działania modelowe w kreowaniu i pobudzaniu regionalnej polityki bezpieczeństwa. Zagrożenia naturalne, wsparcie OSP oraz powiatowych wydziałów zarządzania kryzysowego są niezwykle istotnym wsparciem bezpieczeństwa regionu. Również wsparcie udzielane policji, państwowemu ratownictwu medycznemu oraz WOPR i PSP są działaniami pożądanymi i wartymi kontynuowania. Niemniej jednak zasadne wydaje się podjęcie dyskusji w celu zwiększenia efektywności prowadzonej polityki, a przede wszystkim rozszerzenia katalogu zagrożeń, z uwzględnieniem jego sieciowego i wielowymiarowego charakteru.

Na I Regionalnym Kongresie Bezpieczeństwa postaramy się wskazać obszary, w których powstały luki kompetencyjne w bezpieczeństwie regionu, które w najbliższym czasie mogą stać się źródłem potencjalnych zagrożeń. W czasie trwania Kongresu poza dyskusją w gronie ekspertów, zawarty został element szkoleniowy podnoszący poziom świadomości i kompetencji z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. I Regionalny Kongres Bezpieczeństwa Województwa Opolskiego jest objęty patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

W trakcie I Regionalnego Kongresu Bezpieczeństwa przewidziano również dostępny dla wszystkich pokaz sprzętu (Policja, WOPR, Opolskie Centrum Ratownictwa, Centrum Zarządzania Kryzysowego) służącego szeroko rozumianemu bezpieczeństwu publicznemu.

Pokaz będzie miał miejsce na parkingu przy ul. Hallera 9 około godziny 11.30.

Program kongresu

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy