Konferencja w obronie demokracji

W dniach od 14 do 16 czerwca przedstawiciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku oraz Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego uczestniczyli – na  zaproszenie Fundacji im. Friedricha Eberta – w międzynarodowych warsztatach zakończonych konferencją pt. Hambach Democracy Dialogue 2023.

W warsztatach i spotkaniu na zamku w Hambach w Nadrenii Palatynacie wzięli udział: Kamila Patyk, Maja Zarucka, Michał Kondracki oraz Adam Wróbel.

Zamek w Hambach to kolebka europejskiej demokracji. To tutaj w maju 1832 roku,  z udziałem około 30 000 obywateli, odbyła się demonstracja   – Hambacher Fest na rzecz zjednoczonych i wolnych Niemiec oraz na znak solidarności z polskimi emigrantami po upadku powstania listopadowego.

Temat tegorocznego dialogu brzmiał: „Obrona demokracji w czasach wielu kryzysów”. Przez pierwsze dwa dni opolska młodzież pracowała w międzynarodowych grupach z rówieśnikami z krajów Porozumienia Czterostronnego oraz z Węgier, Belgii, Włoch, Austrii oraz Holandii. Konferencja podsumowująca zainicjowała dyskusję młodzieży z ekspertami z krajów Europy, ale także ze Stanów Zjednoczonych, Izraela czy też Indii. Gościem specjalnym wydarzenia był były Prezydent Republiki Francuskiej François Hollande.

Konferencja podzielona na kilka części poświęcona była m.in. następującym zagadnieniom: walka demokracji z autokracjami, wpływ kryzysów gospodarczych na demokrację, opracowanie strategii przeciwko nieliberalnej prawicy.

Uczestnicy mogli również wysłuchać dwóch tematycznych wykładów: profesor Evy Illouz z Uniwersytetu Hebrajskiego z Jerozolimy  pt.: „Populizm jako polityka emocjonalna z perspektywy izraelskiej” oraz byłego prezydenta Francji François Hollande pt.: „Główne wyzwania dla demokracji europejskich w przygotowaniu do wyborów do Parlamentu Europejskiego”.

Wyjazd opolskiej młodzieży był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Friedricha Eberta w Nadrenii-Palatynacie oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego. Szczególne podziękowania kierujemy do członków delegacji opolskiej za godne reprezentowanie naszego regionu. Za organizację i  koordynację wyjazdu młodzieży odpowiedzialne były:  Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji.

PŁ – BWO

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy