Umowa na dokończenie przebudowy polderu Żelazna podpisana

Wody Polskie w Gliwicach wybrały wykonawcę, który dokończy przebudowę polderu Żelazna. Najkorzystniejszą ofertę, która opiewa na blisko 73 mln zł, złożyła firma Budimex S.A. Dzisiaj została podpisana umowa ze wspomnianym wykonawcą, pozostaje tylko pytanie, czy prace uda się zrealizować do końca roku. Do tego czasu Wody Polskie muszą bowiem rozliczyć dofinansowanie ze środków unijnych, przeznaczonych na tę inwestycję. 

Przypomnijmy, że prace nad przebudową polderu Żelazna, polegające na wykonaniu nowych obwałowań wzdłuż Odry oraz budynku przepompowni rozpoczęły się ponad dwa lata temu i powinny dobiec już końca. Niestety ówczesny wykonawca – firma ETP domagała się zwiększenia wartości umowy, uzasadniając to wzrostem kosztów działalności. Negocjacje z Wodami Polskimi w Gliwicach trwały kilka miesięcy, ale ostatecznie strony nie doszły do porozumienia i umowa pomiędzy nimi została rozwiązana na początku października 2022 roku.

Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, iż przebudowa polderu Żelazna jest ukończona w ok. 30%. Na początku lutego br. Wody Polskie ogłosiły przetarg na dokończenie tej inwestycji, do którego zgłosiły się trzy firmy. Najkorzystniejszą z nich przedstawiła firma Budimex S.A., która opiewała na blisko 73 mln zł. Dzisiaj w końcu podpisano umowę z przedstawicielami wykonawcy, ale czasu na zrealizowanie zadania nie pozostało zbyt wiele, ponieważ do końca roku Wody Polskie muszą rozliczyć dofinansowanie unijne, przeznaczone na tę inwestycję.

Krzysztof Sokołowski, dyrektor rejonu Budimex S.A. potwierdzał, że czas jest tutaj największym wyzwaniem, ale Budimex lubi wyzwania. – Złożyliśmy najlepszą ofertę, wygraliśmy w tej konkurencji, więc teraz pozostaje mi tylko i wyłącznie zadeklarować, że ta inwestycja zostanie doprowadzona skutecznie do samego końca. Jest to inwestycja, w której się specjalizujemy, dedykowana pod nas, nie pierwsza tego typu, którą robimy. Pozwolę sobie tylko wymienić, iż w ostatnim czasie realizowaliśmy obwałowania w mieście Wrocławiu, w Słubicach, a obecnie realizujemy również w Krośnie Odrzańskim. Znamy się na tym, tak więc wydaje nam się, że inwestycja będzie przewidywalna. Oczywiście czas jest tutaj dużym wyzwaniem, ale my lubimy wyzwania – kończył Krzysztof Sokołowski.

Marszałek Andrzej Buła podkreślał, że bardzo cieszy się z tego momentu i wyraził nadzieję, iż ta niezwykle ważna inwestycja zostanie doprowadzona z sukcesem do samego końca. – Polder Żelazna otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przekazaliśmy prawie 65 mln zł na tę budowę i też się trochę wspólnie martwimy, żeby w tym roku to przedsięwzięcie się zakończyło. Podejmując decyzję o przekazaniu tych kilkudziesięciu mln zł kierowaliśmy się też pamięcią powodzi w naszym regionie z 1997 roku i tych późniejszych, więc nie mieliśmy też problemu, żeby te pieniądze na tę inwestycję przeznaczyć. Cieszę się, że jest dzisiaj wybrany wykonawca, mam nadzieję, że rzetelny i skończy to w odpowiednim czasie, dając satysfakcję wszystkim podmiotom – podsumował marszałek Andrzej Buła.

tk

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy