Program „Niwki” już 31 rok

Skończył 30 lat, ale cały czas ma się bardzo dobrze. To program „Niwki”, przede wszystkim podnoszący kompetencje i poszerzający wiedzę nauczycieli języka niemieckiego. Już od wielu lat uczestniczą w nim także nauczyciele innych przedmiotów z województw opolskiego i śląskiego. Rada programowa właśnie przyjęła plan działań na ten rok.

„Niwki” to różnorodność form dydaktycznych – kursów językowych, po konferencje, warsztaty, seminaria czy konsultacje i przekazywanie „dobrych praktyk”. Podczas posiedzenia rady programowej wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura dziękowała wszystkim realizatorom za to, że od 30 lat program, który był odpowiedzią na zapotrzebowanie nauczycieli języka niemieckiego, działa i ma się dobrze.  – Cały czas reagujemy na zgłaszane potrzeby, które szczególnie teraz, w czasie ograniczenia liczby godzin języka niemieckiego w szkołach, wybrzmiewają bardzo głośno – mówiła. Przewodniczący sejmiku województw, a zarazem przewodniczący zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Rafał Bartek podkreślał, że w ostatnim roku widać spadek liczby laureatów i finalistów olimpiad języka niemieckiego. – A przecież nawet w strategii rozwoju województwa mamy zapisy o wyższym poziomie edukacji językowej – dodawał. Konsul Niemiec w Opolu Peter Herr mówił, że program „Niwki” to także działanie na rzecz lepszych stosunków polsko-niemieckich, także w sferze gospodarki. – To ważne dla współpracy gospodarczej, bo przecież znajomość języka jest dużym atutem przy inwestycjach zagranicznych – podkreślał.

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, który program realizuje, zaproponował w tym roku dwa obszary tematyczne Programu. Pierwszy to oferta doskonalenia dla nauczycieli placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych, drugi ma być poświęcony organizacji nauczania  języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i języka obcego i skierowany jest nie tylko do nauczycieli, ale także do dyrektorów szkół, samorządów i organizacji zajmujących się edukacją.

– Oferta – jak wyjaśniała koordynator projektu Izabela Szczepańska – powstaje zawsze na podstawie potrzeb zgłaszanych przez uczestników i zmian edukacyjnych zachodzących w kraju.

Program jest finansowany ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz budżetów Województw Opolskiego i od 11 lat także Śląskiego. Jego roczny koszt to 175 tysięcy złotych.

Jak mówiła wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura, w tym roku planowana jest konferencja podsumowująca 30-lecie programu.  –  Teraz to już 31 edycja, wiec chcemy podziękować wszystkim ludziom, którzy przygotowywali ten program 30 lat temu i mieli wpływ na jego kształt, który przez te lata ewoluował, zawsze odpowiadając na oczekiwania – podkreślała wicemarszałek.

Program „Niwki” rozpoczynał się jako kurs językowy dla nauczycieli języka niemieckiego, potem dochodzimy inne kursy, szkolenia i warsztaty także dla innych nauczycieli, podnoszący ich kompetencje w różnych aspektach. Do tej pory wzięło w nim udział około 14 tysięcy osób. Tylko w ubiegłym roku było 1019 uczestników programu, 527 godzin szkoleniowych i aż 43 formy szkolenia, prowadzone zarówno on-line, jak i w formie stacjonarnej.

vr

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy