Najlepsi z najlepszych nagrodzeni

10 studentów i studentek studiujących w województwie opolskim bądź pochodzących z Opolskiego otrzymało od marszałka województwa stypendia naukowe. To 4 500 złotych dla każdego z nich.

Wśród wyróżnionych znalazła się Patrycja Hejdak, która studiuje stosunki międzynarodowe i finanse oraz  rachunkowość na Uniwersytecie Opolskim. Co do spożytkowania stypendium, ma już konkretne pomysły. – Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Cieszę się, że jestem wśród osób, które otrzymały stypendium. Chciałabym przeznaczyć je na moje badania i pracę naukową – mówi. Student wydziału lekarskiego Rafał Rajski zamierza rozwijać swoje zainteresowania. – Stypendium pomoże mi rozwijać medyczne pasje. Interesuję się neurochirurgią i ultrasonografią. Właśnie tutaj odnajduję swoją drogę naukową. Ultrasonografię można stosować bardzo szeroko. Temu chcę poświęcić moje badania. Poziom studiów w Opolu jest bardzo wysoki i konkurencyjny w porównaniu z uczelniami z bardzo dużym dorobkiem i wielką renomą – podkreśla Rafał Rajski.

Natomiast Adam Kita studiujący pedagogikę chce stypendium przeznaczyć na wolontariat. – To również pomoc dla innych. Interesuję się pomocą drugiemu człowiekowi. Chciałbym być w przyszłości wychowawcą w placówce opiekuńczo-wychowawczej – dodaje.

Prorektor  Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Izabela Pisarek, prof. UO, podkreśla, że studenci nie tylko zdobywają wysokie oceny na uczelni, ale konkurują w całej Polsce i nie tylko. – Tutaj są najlepsi z najlepszych. Dla młodych ludzi jest to duże wsparcie, ale również pokazanie im, że obok ich sukcesów naukowych  ważna jest działalność społeczna. Te wszystkie sfery, w których się udzielają, są bardzo ważne, a otoczenie zewnętrzne to docenia. To kształtuje odpowiednie postawy – mówi prorektor.

Zuzanna Donath-Kasiura,  wicemarszałek województwa opolskiego, dodaje zaś, że opolskie uczelnie zdobywają bardzo wysoką punktację w ogólnopolskich rankingach. – Studenci mają świadomość tego, że warto u nas studiować i zdobywać wiedzę. Mają bardzo szerokie możliwości rozwoju. Często uczestniczą w zagranicznych projektach badawczych. Wiele wyjazdów nie stanowi problemu. Dziś uczelnie to nie tylko nauka, ale szeroka możliwość rozwijania swoich umiejętności. Nasze uczelnie posiadają sale wyposażone w nowoczesny sprzęt – mówi Zuzanna Donath-Kasiura.

Dodajmy, że stypendia Marszałka Województwa Opolskiego otrzymali również: Julia Cebula studentka Uniwersytetu Warszawskiego, Karolina Gajewska , studentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Sara Jagoda, studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Aleksandra Kondracka, studentka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie,  Michał Tazarczyk, student Uniwersytetu Warszawskiego,  Dawid Pawuś, student Politechniki Opolskiej oraz  Aleksandra Sledziewska, studentka Uniwersytetu Opolskiego.

Przypomnijmy, że każde stypendium wynosi 4 500 zł, a wypłacane jest przez 9 miesięcy po 500 zł. Wnioski stypendialne mogli składać studenci, którzy mają stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego i studiują na uczelniach opolskich i poza regionem. Warunkami otrzymania były osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2021/2022:średnia ocen nie niższa niż 4,70 oraz udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej lub osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy