Pomagamy mieszkańcom z komplikacjami po COVID-19

W 20 gabinetach rehabilitacyjnych województwa opolskiego osoby m.in. z problemami oddechowymi otrzymają specjalistyczną pomoc. Urząd marszałkowski realizuje pilotażowy program rehabilitacji osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim. Związany z nim jest projekt stworzenia Centrum Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych, który realizuje wraz z partnerami Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.

Ponad 300 osób będzie mogło skorzystać ze specjalistycznej pomocy rehabilitantów i fizjoerapeutów w 20 gabinetach w całym województwie opolskim. Zajęcia będą ustalane indywidualnie i będą trwały do 12 tygodni. Zarówno przed, jak i po terapii, każda osoba przejdzie badania i zostanie poddana ocenie fizjoterapeutycznej. Rehabilitacja oparta będzie na kinezyterapii. Obejmie nie tylko zajęcia, ale każdy będzie nauczony, jak w warunkach domowych przeprowadzać własne działania wspomagające (ćwiczenia rozciągające, terapia manualna, ćwiczenia relaksacyjne). Udział w programie rozpocznie się od  indywidualnego spotkania z fizjoterapeutą. Jak mówi prowadzący gabinet neurorehabilitacji w Opolu dr Grzegorz Biliński, na powikłania po przebyciu COVID-19 należy spojrzeć bardzo szeroko. – Diagnozuję uszkodzenia układu nerwowego, spowolnienie psychoruchowe, problemy z równowagą, koncentracją i męczliwością mózgową. Skupiam się nie tylko na problemach związanych z wydolnością i schorzeniami pulmonologicznymi. Zauważając dodatkowe problemy, kieruję naszych pacjentów do naszej psycholog. Mamy inne podejście do młodych ludzi i starszych osób, wymagają oni m.in. innych zajęć – mówi Grzegorz Biliński.

Anna Turczeniewicz-Wiecheć z Fizjomet z Kędzierzyna-Koźla, która wcześniej skorzystała z programu doposażenia gabinetu, będzie również prowadziła zajęcia rehabilitacyjne. – Kierowani są do nas pacjenci z naszego regionu. Każdy, kto do nas przyjdzie, przejdzie badanie, później dopasowujemy program ćwiczeń. Przewidzieliśmy dla każdego pacjenta 24 spotkania. Oprócz ćwiczeń oddechowych będziemy prowadzić zajęcia związane z ogólnym rozluźnieniem wraz z terapią po stronie psychoemocjonalnej – mówi Anna Turczeniewicz-Wiecheć.

W ramach interwencji prowadzone są minimum dwa spotkania tygodniowo, w czasie których wykonywany jest trening fizyczny pod nadzorem fizjoterapeuty. Osoby biorące udział w projekcie wykonują pod nadzorem fizjoterapeuty trening mięśni oddechowych (na urządzeniach oporowych, np. zastawka z dociskiem sprężynowym, ew. z wykorzystaniem trenażera oddechu). Ćwiczenia w tym zakresie mogą trwać 60 minut, prowadzone są indywidualnie, dostosowane do potrzeb i możliwości pacjentów.

Jak wyjaśnia marszałek województwa Andrzej Buła, wartość tego projektu wynosi prawie 12 milionów złotych, z czego dofinansowanie  unijne to prawie 10 milionów złotych. Liderem programu jest Województwo Opolskie, które realizuje go wspólnie ze Stobrawskim Centrum Medycznym w Kup, OCR w Korfantowie oraz Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.

Drugi program, o wartości prawie 34 milionów złotych z dofinansowaniem  unijnym 27 milionów złotych, ma na celu poprawę jakości i dostępności usług rehabilitacyjnych, w tym ukierunkowanych na minimalizację następstw po przebytej chorobie COVID-19. – To przede wszystkim rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, ale także doposażenie gabinetów rehabilitacji. To są ważne podmioty, które są istotnym elementem leczenia. W dwóch projektach w sumie wzięło udział ponad 30 gabinetów. Jak chodzi o doposażenie, to właściciele gabinetów otrzymali po 150 tysięcy złotych. To jest program obejmujący wszystkich,  od Paczkowa do Rudnik. Co ważne, te gabinety w tym programie nie muszą mieć podpisanych umów z NFZ – dodaje marszałek Andrzej Buła.

Z rozbudowy Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zadowolony jest  prezes placówki, Wojciech Machelski. Zaznacza, że jest to znaczące zwiększenie  komfortu leczenia. Nawiązując do programu rehabilitacji pocovidowej przypomina, że jego projekcie również była prowadzona rehabilitacja zarówno stacjonarna z pobytem w szpitalu, jak i wyjazdowa. – Projekt realizowany w partnerstwie ma na celu poprawę jakości i dostępności usług rehabilitacyjnych, w tym ukierunkowanych na minimalizację następstw po przebytej chorobie COVID-19. A po remoncie w OCR poprawi się komfort dla wszystkich pacjentów. Nadal będą mogli być poddawani operacjom związanymi z endoprotezą stawu biodrowego i kolanowego, dodatkowo wykonujemy zabiegi kręgosłupów i prowadzimy rehabilitację po zabiegach i neurologiczną. Przygotowujemy się do leczenia przy niedowładzie kończyn w celu usprawniania – informuje prezes.

Zuzanna Donath-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego dodaje, że obydwa programy stawiają głównie na rehabilitację. – Większość z nas odczuwa gorszy komfort życia. Od czasów pandemii otrzymywaliśmy dużo sygnałów o koniecznej pomocy i wsparcia osób, które chorowały. Dlatego tak szeroka pomoc. Budujemy, wyposażamy, wspomagamy rehabilitację. Wszystko po to, żeby zapewnić pomoc jak najbliżej miejsca zamieszkania – dodaje podkreślając, że województwo opolskie realizuje program polityki zdrowotnej, który podchodzi do pacjenta holistycznie.

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy