W hołdzie bohaterom

W 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, jak zazwyczaj – dla upamiętnienia godziny W – punktualnie o 17.00 zawyły w Opolu syreny. Opolanie uczcili pamięć o bohaterach powstańczych walk.

Na rocznicowych obchodach przy obelisku Armii Krajowej w Opolu, organizowanych przez opolski oddział Związku Żołnierzy AK, spotkali się kombatanci, młodzież, przedstawiciele rządu i samorządu, mieszkańcy miasta.

– Powstańcy walczyli o niepodległą Polskę, ale chodziło im także o zwycięstwo określonych wartości – pragnęli nie tylko pokonać okupanta, ale przeciwstawić się nadchodzącej ze wschodu stalinowskiej ideologii i  powiedzieć światu, że chcą wolności i walczą o Polskę w pełni demokratyczną. Pamięć o Powstańcach i ich heroicznej walce w imię tych wartości dawała nam, Polakom, siłę w kolejnych latach, kiedy to już po wojnie przeciwstawialiśmy się kolejnemu, totalitarnemu dyktatowi – mówił podczas opolskich uroczystości w 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa.

– 1 sierpnia jest dla nas także ponadczasowym symbolem siły i wiary w to, że, jak pięknie  wyraziła to w swoich wspomnieniach jedna z sanitariuszek powstania: „jeśli cel jest ważny, to ludzie są w stanie robić rzeczy niezwykłe”. Jest również symbolem patriotyzmu i zaangażowania ludzi młodych, których młodość była głównym źródłem siły militarnej i moralnej powstańczego zrywu, i której światło pozostało i trwa w kolejnych pokoleniach Polaków po dzień dzisiejszy – dodawał.

W imieniu władz województwa Szymon Ogłaza złożył hołd Powstańcom Warszawskim za ich heroiczne dokonania i postawę, które są i pozostaną na zawsze wpisane w polską drogę do wolności i suwerennej, demokratycznej Polski.

Chwała i cześć bohaterom !

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy