Sesja sejmiku i głosowanie nad budżetem województwa na 2023 rok

W dniu 20 grudnia o godzinie 10.00 rozpocznie się sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, podczas której będzie przyjmowany budżet województwa na 2023 rok wraz z  Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Opolskiego na lata 2023-2030.

To już dwudziesty piąty budżet w historii samorządu województwa opolskiego i jest to budżet rekordów.  Rekordowe są dochody budżetu, a także dochody z podatku CIT, co jest zasługą naszych opolskich firm, rekordowe są wydatki, w tym wydatki na inwestycje w regionie. Kolejny rok samorząd województwa zmniejsza zadłużenie.

Podczas sesji także m.in. podsumowanie realizacji przez RZPWE w Opolu międzynarodowych projektów dot. nowoczesnej metodyki nauczania realizowanej w krajach Unii Europejskiej oraz podjęcie uchwał w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej; zmiany uchwały Sejmiku dot. przyjęcia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa opolskiego; zmiany uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności regionalnej obwodu iwanofrankiwskiego (Ukraina); wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Opolskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju oraz Moszna Zamek.

 Szczegółowy program sesji wraz z materiałami na stronie

https://bip.opolskie.pl/2022/12/xlix-sesja-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-dniu-20-grudnia-2022r/.

Sesja jak zwykle będzie transmitowana on-line od godziny 10.00 na stronie

https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/#

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy