Ruszyły konsultacje społeczne projektu programu ochrony powietrza

Do 18 grudnia 2017 r. potrwają  konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej. Zarząd Województwa podjął decyzję o przedłużeniu tych konsultacji o tydzień (od 11 do 18 grudnia).

Przedmiotem dokumentu są długoterminowe działania naprawcze, plan działań krótkoterminowych oraz uszczegółowienie zagadnień związanych z analizą jakości powietrza i opisem uwarunkowań ekonomicznych, ekologicznych i lokalnych wybranych kierunków działań naprawczych.

Projekt Programu dostępny jest na stronie http://bip.opolskie.pl/2016/10/programy-ochrony-powietrza/  oraz http://bip.opolskie.pl/2017/11/ogloszenie-dotyczace-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-opolskiej-i-strefy-miasta-opola-ze-wzgledu-na-przekroczenie-po/.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu kierować można elektronicznie na adres
e-mail: dos@opolskie.pl;  pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: 45-867 Opole, ul. Hallera 9.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.

Ponadto, w ramach konsultacji społecznych  odbędą się otwarte spotkania konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych osób zgodnie z harmonogramem załączonym na stronie internetowej: http://bip.opolskie.pl/2017/11/obwieszczenie-o-mozliwosci-zapoznania-sie-z-projektem-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-opolskiej-i-strefy-miasta-opola-ze-wzgledu-na-prze/.

Projekt Programu zostanie przekazany Sejmikowi Województwa Opolskiego na początku 2018 roku.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy