Rozmawiali o zagrożeniach rynku pracy

Obawa związana z kryzysem oraz integracja mieszkańców Ukrainy i odnalezienie się ich na rynku pracy, to tematy, które zdominowały IV Opolskie Forum Zawodowe.

Wojewódzki Urząd Pracy czwarty raz zorganizował Opolskie Forum Zawodowe. Tym razem specjaliści zajęli się głównie problematyką związaną z obawami przed zwolnieniami pracowników oraz pozytywnymi aspektami wynikającymi z zatrudnienia mieszkańców Ukrainy.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Maciej Kalski nie przewiduje znaczących zwolnień związanych z narastającym kryzysem, wzrostem cen za gaz i energię oraz kosztów pracowniczych. – Raczej mamy do czynienia z sytuacją stabilną w naszym województwie. Na horyzoncie widzimy skutki kryzysu, ale możemy wcześniej reagować – zaznacza Maciej Kalski.

Forum zostało w dużej części poświęcone kwestiom integracyjnym i niebezpieczeństwom związanym z sytuacją kryzysową, w jakiej znaleźli się uchodźcy z Ukrainy. – Ci pracownicy uzupełniają liczne wakaty w naszym regionie. Jeszcze przed falą migracji pracodawcy mieli problemy ze znalezieniem osób do pracy. Osoby z Ukrainy odnalazły się również w specjalizacjach i zawodach wymagających wyższych kwalifikacji, np. w medycynie – dodaje Maciej Kalski.

Paweł Kaczmarczyk z Ośrodka Badań Nad Migracją zauważa, że Polska, a szczególnie Opolszczyzna, z regionu emigracyjnego, stała się imigracyjnym. – To jest duża szansa dla województwa, które zmaga się z depopulacją. Warto ich zachęcić, żeby nie tylko tutaj przyjechali, ale również pozostali. Mieszkańcy Ukrainy lokują się w dużych miastach i tam, gdzie jest bardzo silna diaspora. Opole jest raczej na uboczu tych głównych nurtów. Fundamentalną sprawą jest jakość rynku pracy, możliwość kształcenia się i nauki języka. Zwracam uwagę na ofertę opieki nad dziećmi – mówi Paweł Kaczmarczyk.

Konferencja zakończona została debatą z udziałem przedstawicieli świata nauki i administracji publicznej, którą poprowadziła ekspert  Irena Wolińska. Zaznacza ona, że nie grozi nam katastrofa związana z rynkiem pracy. – Jest wiele symptomów, które mogą wpływać na to, że możemy czuć się niespokojni pod względem sytuacji na rynku pracy. Ja jednak uważam, że wszystko będzie dobrze. Dodatkowo zwróciliśmy uwagę na przypływ cudzoziemców, którzy mogą wpłynąć na wzrost naszego PKB – mówi Irena Wolińska.

Zuzanna Donath-Kasiura wicemarszałek województwa opolskiego zaznacza, że samorząd województwa nie tylko wspiera rynek pracy, ale aktywnie pomaga cudzoziemcom i uchodźcom. – Badamy rynek pracy i jesteśmy w stałym kontakcie z przedsiębiorcami i instytucjami. Pomagamy przedsiębiorcom i tym, którzy szukają pracy. To już czwarte forum, którego celem jest przeanalizowanie stojących przed nami wyzwań – mówi Zuzanna Donath-Kasiura.

pw

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy